UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ •  

    • b

 • data1
  Czwartek, 27 października 2022
  data2

  Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 i 1713), [zwanej dalej: ustawą] dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają następujące ograniczenia:

  • zakaz bezpośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020;
  • zakaz pośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020;
  • wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022. Poz.1710)

   

  Weryfikacja powyższych zakazów jest prowadzona w oparciu o rejestr zawierający Listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

  Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art.1 ustawy, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie.

  W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że wnioskodawca/beneficjent jest podmiotem, wobec którego został zastosowany środek sankcyjny, zgodnie z przywołaną na wstępie ustawą, na etapie:

  • wniosku o dofinansowanie – nastąpi odmowa przyznania pomocy;
  • wniosku o płatność – nastąpi odmowa wypłaty środków, a w przypadku, gdy część pomocy była już wypłacona, nastąpi żądanie zawrotu dotychczas wypłaconych środków, a następnie wypowiedzenie umowy.

   

  Ustawa precyzuje również zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp wyklucza się:

  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzenia 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominująca w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka.

  Należy zwrócić uwagę, że regulacja dotycząca zamówień publicznych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy odnosi się nie tylko do podmiotów wpisanych na listę, ale również innych podmiotów powiązanych z podmiotem wpisanym na listę.

  Regulacje zawarte w art. 7 ust. 1 – 8 ustawy mają zastosowanie również do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod ustawy pzp, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

 • data1
  Sroda, 26 października 2022
  data2

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w dniu 31 października 2022 roku biuro LGD będzie nieczynne.

  Doradztwo za ten dzień będzie prowdzone w czwartek tj. 27 pażdziernika 2022 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • data1
  Wtorek, 20 września 2022
  data2

  W sobotę 17 września na sali OSP w Mętkowie miał miejsce finał projektu pn. „Przygrywki akordeonowe – patriotyzm i tradycja” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

  Wydarzenie przyciągnęło sporą liczbę gości, którzy podziwiali grupę Akordeonistów biorących udział w warsztatach będących częścią projektu. Na scenie zagościł również zespół „Luszki” z Luszowic, a w rolę prowadzącego wydarzenie wcieliła się Pani Teresa Majewska.


Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 
ul. Focha 3
32-500 Chrzanów

NIP 628-216-17-85
REGON 120324942
KRS: 0000262087

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
nr konta 56 8444 0008 0000 0083 0519 0001

Biuro LGD czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

Godziny przyjmowania stron: od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 15:00

Tel. 32 720 65 02
Fax 32 720 65 01

www.partnerstwonajurze.pl

Dariusz Babijczuk - Kierownik biura

tel. kom. 505 983 900  e-mail: kierownik@partnerstwonajurze.pl

Katarzyna Kuras - Specjalista ds. wdrażania LSR

tel. kom. 795 456 259,  e-mail: dotacje@partnerstwonajurze.pl

e-mali: biuro@partnerstwonajurze.pl

Gabriela Niewiedział -  p.o. Specjalista ds. promocji i administracji

Tel. 32 720 65 02,  e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl

Kroppa
Partnerstwo Na Jurze