UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ •  

    • data1
  Sroda, 08 lipca 2020
  data2

  Data publikacji 08.07.2020 roku

   

  Ogłoszenie o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/w

   

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

  Działająca na terenie gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia

   

  informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • data1
  Wtorek, 23 czerwca 2020
  data2

  W związku z nieobecnością pracowników Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" w dniu 24.06.2020 roku zapraszamy na doradztwo w czwartek (25.06) w godzinach od 10:00-15:00. Przypominamy o wcześniejszym umówianiu się na doradztwo:

  32 720 65 02

  505 983 900

  795 456 259

   

  Prośbę swoją motywujemy obecną sytuacją w kraju w związku z którą drzwi budynku PCKU w którym mieści się siedziba LGD mogą być zamknięte. Wcześniejsze poinformowanie o chęci skorzystania z doradztwa ułatwi Państwu dotarcie do naszego biura.

 • data1
  Sroda, 22 kwietnia 2020
  data2

  Szanowni Państwo,

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przesłał do wszytskich LGD poniższą informację:

  W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. znowelizowanych przepisów w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) [dalej: ustawa ROW], wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w nawiązaniu do maila przesłanego Państwu dnia 3 kwietnia 2020 r. – informacja dot. naborów w związku z ustawą dot. zwalczania COVID-19, przedstawiam tryb postepowania dotyczący naboru wniosków:

  - dla naboru wniosków, który na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 roku został zawieszony z dniem 31 maca 2020 r., w świetle art. 53 pkt 8) w powiązaniu z art. 118 pkt 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin jego zawieszenia został uchylony z mocą wsteczną od 31 marca2020 r.
  (...) Tylko wnioski złożone w terminie uzgodnionym lub wydłużonym zgodnie z przepisami rozporządzenia (maksymalnie do 30 dni) mogą podlegać ocenie LGD jako złożone w terminie -
  w przypadku LGD ,,Partnerstwo na Jurze" wydłużono termin składania wniosków w naborach nr 1/2020 i 2/2020 do dnia 14.04.2020 roku.

   Powyższa informacja opierająca się jak wyżej wspomniano na przepisach prawa unieważnia  poprzednie decyzje LGD które zostały wydane opierając się na wytycznych przesyłanych na bieżąco przez UMWM w związku z obecną sytuacją w kraju. 

   W związku z powyższym nabory nr 1/2020 i 2/2020 zostały zakończone z dniem 14.04.2020 roku, a wnioski złożone po 14 kwietnia zostaną uznane za operacje nie złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze wniosków co będzie skutkować odmową przyznania pomocy.


Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 
ul. Focha 3
32-500 Chrzanów

NIP 628-216-17-85
REGON 120324942
KRS: 0000262087

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
nr konta 56 8444 0008 0000 0083 0519 0001

Biuro LGD czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Godziny przyjmowania stron: od poniedziałku do środy w godzinach od 10:00 do 15:00

Tel. 32 720 65 02
Fax 32 720 65 01

www.partnerstwonajurze.pl

Dariusz Babijczuk - p.o. Kierownika biura

tel. kom. 505 983 900 e-mail: kierownik@partnerstwonajurze.pl

Katarzyna Kuras - Specjalista ds. wdrażania LSR

tel. kom. 795 456 259,   e-mail: dotacje@partnerstwonajurze.pl

e-mali: biuro@partnerstwonajurze.pl

Kroppa
Partnerstwo Na Jurze