UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Czwartek, 28 lutego 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” realizuje projekt mający na celu kultywowanie zanikających lokalnych tradycji. Bogactwem Powiatu Chrzanowskiego oprócz ziemi i ludzi są kultura, tradycje i zwyczaje. Przeprowadziliśmy pilotażowy program w dwóch szkołach z terenu powiatu, polegający na wzajemnej współpracy Kół Gospodyń Wiejskich ze szkołami.

 • data1
  Czwartek, 21 lutego 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” w dniach 11-12 marca 2013r. organizuje bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów z zakresu ogólnej charakterystyki programu oraz tworzenia wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenia dotyczyć będą wszystkich działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 • data1
  Poniedziałek, 11 lutego 2013
  data2

  W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zmodyfikowano wzór aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania.

 • data1
  Piątek, 08 lutego 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” brała udział w konkursie pt. „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” realizowanym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Konkurs został skierowany do wszystkich 39 LGD z terenu całej Małopolski, dlatego też konkurencja była bardzo duża.
  Konkurs miał na celu wyłonienie 6 miejscowości z terenu Małopolski, które charakteryzują się największym potencjałem – ludzkim oraz turystycznym. Nagrodą jest stworzenie na zwycięskich terenach modelu miejscowości tematycznej.

 • data1
  Piątek, 08 lutego 2013
  data2

  W związku z współpracą Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" z Szkołą Liderów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Liderzy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten jest skierowany do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość.

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2019436281000000
201827111012411105437
201744129101385112211
2016610241910137210786
2015882112131811152141118
2014201210137138916812
20137918614139810995
2012426973266554
2011205425153688
2010332334233215
2009000000012103
Pokaż wszystkie wiadomości
Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze