UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Czwartek, 28 lutego 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” realizuje projekt mający na celu kultywowanie zanikających lokalnych tradycji. Bogactwem Powiatu Chrzanowskiego oprócz ziemi i ludzi są kultura, tradycje i zwyczaje. Przeprowadziliśmy pilotażowy program w dwóch szkołach z terenu powiatu, polegający na wzajemnej współpracy Kół Gospodyń Wiejskich ze szkołami.

 • data1
  Czwartek, 21 lutego 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” w dniach 11-12 marca 2013r. organizuje bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów z zakresu ogólnej charakterystyki programu oraz tworzenia wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenia dotyczyć będą wszystkich działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 • data1
  Poniedziałek, 11 lutego 2013
  data2

  W związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zmodyfikowano wzór aktywnego formularza wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania.

 • data1
  Piątek, 08 lutego 2013
  data2

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” brała udział w konkursie pt. „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” realizowanym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Konkurs został skierowany do wszystkich 39 LGD z terenu całej Małopolski, dlatego też konkurencja była bardzo duża.
  Konkurs miał na celu wyłonienie 6 miejscowości z terenu Małopolski, które charakteryzują się największym potencjałem – ludzkim oraz turystycznym. Nagrodą jest stworzenie na zwycięskich terenach modelu miejscowości tematycznej.

 • data1
  Piątek, 08 lutego 2013
  data2

  W związku z współpracą Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" z Szkołą Liderów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Liderzy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten jest skierowany do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić; chcą się rozwijać, jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze