UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Wtorek, 27 marca 2012
  data2

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje doradztwo dla Beneficjentów w dniach 25 kwietnia i 9 maja 2012 r. W trakcie spotkań z ekspertem, będzie możliwe uzyskanie porad w sprawie poprawności wypełnionych wniosków o przyznanie pomocy.

 • data1
  Piątek, 23 marca 2012
  data2

        19 marca 2012 roku odbył się drugi cykl szkoleń z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia dotyczyły programów dotacyjnych „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
        Celem programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez rolników lub ich domowników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz przyczyni się do promocji zatrudnienia na obszarach wiejskich. Celem programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest poprawa konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.

 • data1
  Piątek, 23 marca 2012
  data2

       14 marca 2012 roku przeprowadzone zostały dwa szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia dotyczyły programów dotacyjnych „Odnowa i rozwój Wsi ” oraz „Małych Projektów”.
       Celem programu „Odnowa i Rozwój Wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Ideę tą można osiągnąć poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, zachowywanie dziedzictwa kulturowego oraz przyczynianie się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Natomiast celem programu „Małe Projekty” jest poprawa jakości życia oraz zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania.

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2015000010000000
2014101131110101
2013127200000102
2012003510103210
2011102202000000
2010001211210102
Pokaż wszystkie wiadomości
Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze