UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 04 stycznia 2022
Informacja dla Wnioskodawców w naborze nr 1/2022 oraz 2/2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie do poddziałania 19.2 w związku z okresem przejściowym w PROW 2014-2020. Rozporządzenie wchodzi w życie  w dniu 04.01.2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000235801.pdf

Przypominamy, że zmieniają się m.in zapis § 4 w ust. 1 pkt 2 - wydłuża sie zatem termin na złożenie wniosku o płatność końcową po zrealizowaniu całej operacji z 31 grudnia 2022 r. na 30 czerwca 2024 r.

Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r

Prosimy Wnioskodawców o zapoznanie się ze zmienionym dokumentem

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001570

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze