UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 13 stycznia 2022
Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze”

W związku z potrzebą wprowadzenia zmian w LSR,
Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza do zgłaszania uwag w dniach

od 13.01.2022 do 20.01.2022 do godziny 15:00

Prosimy również o informację jeśli widzą Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w innych działach dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać mailowo lub telefonicznie:

- biuro@partnerstwonaurze.pl, lub

- 32 720 65 02

 

Opis zmian

 

  • W wyniku wzmożonego zainteresowania wśród mieszkańców obszaru LSR naborami na otwarcie działalności gospodarczej, Zarząd LGD postanowił zwiększyć budżet na przedsięwzięcie 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w ten sposób, że przenosi się pozostałą pulę środków z przedsięwzięcia 2.2 - 67 450 e (pozostała wartość wskaźnika produktu do realizacji - 0). W związku z opisaną powyżej zmianą podwyższa się również wartość o 3 sztuki wskaźnika produktu (z 19 na 22) oraz wskaźnika rezultatu (z 32 na 35) w tabelach oraz objaśnieniach do przypisu 21.

  • Dodatkowo:

    • Str 69 poprawiono oczywistą omyłkę tj. wartość % budżetu poddziałania realizacja LSR znajdującego się pod tabelą Plan Działania z 66,38 na 56,94
    • Str 1 wpisano aktualny numer uchwały i datę oraz adnotację o aktualizacji LSR.

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze