UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 22 listopada 2022
Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze

W związku z potrzebą wprowadzania zmian w LSR,
Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza do zgłaszania uwag w dniach

od 22.11.2022 do 29.11.2022 do godziny 15:00

Prosimy również o informację jeśli widzą Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w innych działach dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać mailowo lub telefonicznie:

- biuro@partnerstwonaurze.pl, lub

- 32 720 65 02

 

Opis zmian

 

  • Po otrzymaniu z UMWM pisma dotyczącego limitów dostępnych środków w euro na przedsięwzięcia 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 proponuje się przenieść środki oszczędnościowe wynikające z przeliczenia euro na złotówki na przedsięwzięcie 2.1 - otwarcie działalności gospodarczej tj. 94 825 euro, co pozwoli na ogłoszenie naborów dla 5 wniosków (należy podnieść wskaźnik w LSR o 5). W przypadku powyższego działania sytuacja wdrażania LSR będzie przedstawiać się następująco:

 

  • Infrastruktura społeczna - wskaźniki do realizacji: 0, do wydatkowania 0 zł

 

  • - Infrastruktura turystyczna –wskaźniki do realizacji: 0, do wydatkowania 0 zł

 

  • – Produkt turystyczny – wskaźniki do realizacji: 0, do wydatkowania 0 zł

 

2.1 – Otwarcie działalności –wskaźnik do realizacji: 5, do wydatkowania: ponad 560 000,00 zł

 

2.2 – Rozwój działalności – wskaźnik do realizacji: 2, do wydatkowania: 483 728,00 zł

 

  • Wobec powyższego należy zwiększyć liczbę wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.1
    z 22 na 27, oraz wskaźnika rezultatu z 35 na 40, tym samym modyfikacja zapisów LSR następuje w Załączniku nr 3 do LSR tj. Plan działania str od 66 do 69, w tabelach określających wskaźniki produktu i rezultatu (wraz z opisami do tabel) str 39 i 40 i 42 oraz w tabeli na stronie 51 powiązanie budżetu z celami strategii i planem działania.

  

 LSR z opisem zmian

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze