UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 04 sierpnia 2020
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej - PUP Chrzanów

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” informuje o możliwości skorzystania przez KGW i NGO z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej. Aby otrzymać pożyczkę należy złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie.

 • - Z pożyczki może skorzystać organizacja pozarządowa, który prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r(w przypadku Kół Gospodyń Wiejskich o pomoc mogą ubiegać się Koła widniejące w Krajowym Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.)
 • - Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:
 • -udzielana będzie jednorazowo,
 • -spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
 • -możliwość umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • -Wnioski należy przesyłać:
 • -pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów lub,
 • -pisemnie składając w kopercie do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Pracy w Chrzanowie,
 • -elektronicznie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

UWAGA!

Przy przesyłaniu wniosku pocztą tradycyjną lub składając do urny do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez osobę upoważnioną (podpis czytelny na  dole każdej strony umowy).

WAŻNE!

 • -Wniosek o pożyczkę organizacja składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę,
 • -Pożyczka udzielana jest do wysokości 5 000 zł, jednak nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym; przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
 • -Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się
  o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowych",
 • -Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie pod nr telefonu: 32 7533832.

Załączniki:

https://chrzanow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze