UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 14 listopada 2011
Spotkanie aktywizujące oraz szkolenie dla członkiń KGW w Lanckoronie

W dniach 4-5 listopada 2011 r. w Lanckoronie odbyło się spotkanie aktywizujące oraz szkolenie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chrzanowskiego pt. „Produkt lokalny wizytówką CHRZANOLANDII”.

Wyjazd miał na celu zintegrować i zaktywizować Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu chrzanowskiego. Cele zostały osiągnięte dzięki zaangażowaniu uczestniczek, wykładowców i wsparciu Prezesa LGD Pana Jerzego Kasprzyka oraz Starosty Pana Adama Potockiego. Powstało również wiele pomysłów na rozwój i promocję obszaru, który obejmuje Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”

Pierwszego dnia złożono krótką wizytę w Izbie Muzealnej im. prof. A. Krajewskiego, w której swoją siedzibę ma także Sklepik Produktów Lokalnych. W czasie spotkania można było dowiedzieć się wiele praktycznych informacji związanych z założeniem i prowadzeniem podobnego sklepiku oraz z promocją produktów lokalnych. Kolejnym punktem programu było spotkanie aktywizujące i warsztaty przeprowadzone przez osoby ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Na Bursztynowym Szlaku". Pierwszego dnia szkolenia została stworzona baza produktów lokalnych powiatu chrzanowskiego. W drugim dniu wykłady i warsztaty prowadziły osoby z krakowskiej Fundacji MiLA. W trakcie szkolenia prelekcje mieli Starosta Pan Adam Potocki oraz  Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Jerzy Kasprzyk. Celem szkolenia było ukazanie roli jaką mogą odgrywać produkty lokalne w życiu społeczności na terenie Lokalnej Grupy Działania i w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy jakości życia. W czasie trwania warsztatów Panie z KGW dowiedziały się jak wykreować produkt lokalny w oparciu o dziedzictwo regionu. Zostały zaprezentowane  przykłady produktów lokalnych i imprez z nimi związanych, które dzięki m.in. odpowiedniemu marketingowi przyniosły zyski dla regionu i jego mieszkańców. W ramach praktyki Panie brały udział w krótkich warsztatach z rękodzieła. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Jerzy Kasprzyk na zakończenie podziękował Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za dotychczasowe zaangażowanie w działania promocyjnie i wyraził nadzieję iż dalsza współpraca będzie się rozwijać przynajmniej tak owocnie jak dotychczas.

 W wyjeździe uczestniczyły 32 Panie z:

 • Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzu,
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Lipowianki’ z Wygiełzowa,
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Libążanki” z Libiąża,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Dulowej,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Bolęcina,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Babic,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Jankowic,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Mętkowa,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaczały,
 • Grupy Śpiewaczo-Obrzędowej „Pogorzycanki” z Pogorzyc,
 • Grupy Śpiewaczo-Obrzędowej „Luszowianki” z Luszowic,
 • Koła Gospodyń Wiejskich z Regulic,
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Macierzanki” z Żarek,
 • Grupy Śpiewaczo-Obrzędowej „Balinianki” z Balina,
 • Koła Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki” z Gromca

W szkoleniu i spotkaniu aktywizacyjnym uczestniczyła także Pani Ewa Warchoł, jako przedstawiciel sklepiku prowadzonego przy Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Zdjęcia z wyjazdu do Lanckorony znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.partnerstwonajurze.pl/galeria_show_single.php?id=27

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze