UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 13 stycznia 2012
Aktywizacja Koła Gospodyń Wiejskich z Mętkowa

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” 9 stycznia 2012 roku została zaproszona na spotkanie KGW Mętków, które odbyło się w siedzibie miejscowej biblioteki. Podczas spotkania, którego celem było przede wszystkim zaktywizowanie mieszkanek główny nacisk położono na przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Ze strony LGD „Partnerstwo na Jurze” spotkanie prowadziła Kierownik biura Magdalena Kuchtiak.

W związku ze zbliżającym się terminem naboru z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w pierwszej kolejności został podjęty temat dotyczący tego zagadnienia. Panie dowiedziały się m.in. kto może składać projekty o dofinansowanie oraz na jakie działania. Zostały również przedstawione „dobre praktyki” czyli przykłady wykorzystania środków z tego zakresu.

Część z przybyłych osób nie jest uprawniona do korzystania z dofinansowania  w ramach ww. działania dlatego też omówione zostało działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Na koniec zajęliśmy się kwestią najistotniejszą dla KGW czyli możliwością uzyskania dofinansowania z zakresu „Małe projekty”. Przedyskutowano możliwość założenia stowarzyszenia – tym samym nabycia osobowości prawnej dzięki której KGW mogłoby w przyszłości prowadzić więcej projektów. Przeanalizowano również inne możliwości uzyskania dofinansowania w ramach „Małych projektów” m.in. poprzez aktualnie istniejące stowarzyszenia czy też poprzez gminę. Dwie z Pań zdeklarowały gotowość prowadzenia księgowości. Pierwszy „Mały projekt” miałby dotyczyć zakupu strojów ludowych i organizacji warsztatów z kultywowania lokalnych tradycji dla szkół. Ustalono również, że grupą docelową mają być szkoły podstawowe oraz przedszkola, ponieważ to w rękach młodych osób leżeć będą losy naszej kultury i tradycji – co za tym idzie nie możemy pozwolić na jej wymarcie. Ustalono plan działań na najbliższy okres – KGW ma opracować program warsztatów oraz skontaktować się z dyrektorami szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy Babice.

Spotkanie zakończyła Pani Prezes Koła Gospodyń Wiejskich podsumowując poprzedni rok i życząc wszystkim zebranym zapału przy organizacji projektu.

Chcemy bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie LGD „Partnerstwo na Jurze” na spotkanie KGW Mętków oraz za bardzo ciepłe przyjęcie i duże zaangażowanie członkiń.

link do galerii: http://www.partnerstwonajurze.pl/galeria_show_single.php?id=34 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze