UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 23 marca 2012
Szkolenia z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej ” i „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

       19 marca 2012 roku odbył się drugi cykl szkoleń z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie. Szkolenia dotyczyły programów dotacyjnych „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
      Celem programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez rolników lub ich domowników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz przyczyni się do promocji zatrudnienia na obszarach wiejskich. Celem programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest poprawa konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy.
W godzinach od 9:00 do 12:00 odbyło się szkolenie skierowane dla lokalnych rolników „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i uczestniczyło w nim 9 osób. Natomiast od godziny 12:00 do godziny 17:00 odbyło się szkolenie z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, w którym brało udział 21 osób.
     Obydwa szkolenia miały podobny przebieg. Szkolenie rozpoczęła Kierownik Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Pani Magdalena Kuchtiak. Przedstawiła ona limit dostępnych środków przeznaczonych na powyższe programy dotacyjne oraz omówiła zeszłoroczne projekty, którym udało się zdobyć dofinansowanie. Ponadto przypomniała, że szkolenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Uczestnikom przedstawiono aktualne Karty Oceny i poinformowano o zbliżającym się doradztwie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie. W dalszej części szkolenie poprowadził Pan Jarosław Niemczyk i Pani Aneta Gut. Szkoleniowcy omawiali cele programu, tłumaczyli kto i w jakiej formie może starać się o dofinansowanie oraz jakie kryteria dostępu musi spełnić operacja, aby kwalifikowała się do otrzymania dotacji. W końcowej części szkolenia pokazano jak przygotować poszczególne etapy wniosku aplikacyjnego i w jaki sposób go wypełniać. W trakcie szkoleń uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

Materiały szkoleniowe w formie prezentacji do pobrania poniżej:

Prezentacja_Roznicowanie _ marzec 2012.ppt

Prezentacja_Tworzenie_Mikroprzedsiębiorstw_marzec 2012.ppt

Poniżej prezentujemy przykłady wniosków o dofinansowanie. Przykładowe wnioski mogą się różnić od obowiązujących formularzy, ale treść merytoryczna nie ulega poważniejszym zmianom:

Przykladowy_wniosek_różnicowanie.xls

przykladowy_wniosek_mikroprzedsiębiorstwa.xls

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze