UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 14 sierpnia 2012
Spotkanie aktywizacyjne dla KGW

W dniu 3 sierpnia 2012r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” odbyło się spotkanie aktywizacyjne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chrzanowskiego. Celem spotkania było omówienie bieżącej i przyszłej współpracy pomiędzy LGD a Kołami Gospodyń Wiejskich. Zaprezentowane zostały założenia organizacyjne dotyczące zbliżającej się imprezy pt. „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem”, organizowanej przez LGD na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Przedstawiony został regulamin konkursu „PrzySmaki Chrzanolandii – specjał z naszego terenu”, skierowanego dla KGW z terenu powiatu chrzanowskiego. W tegorocznym konkursie KGW będą miały za zadanie przygotować najsmakowitsze dania, związane ze swoim terenem. Najciekawsze z potraw LGD ma zamiar wpisać na listę produktów tradycyjnych oraz promować je na kolejnych imprezach lokalnych i ponadlokalnych.

Określono również cele wyjazdu na szkolenie dla lokalnych liderów.

Bardzo ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat zaaktywizowania rolników do składania wniosków o dofinansowanie z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Koła Gospodyń Wiejskich, cieszące się dużym autorytetem na terenach wiejskich będą poszukiwać potencjalnych beneficjentów w swoich miejscowościach.

Galeria zdjęć

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze