UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 04 października 2012
Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów

W dniu 3 października 2012r. odbyły się dwa bezpłatne szkolenia z działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty. Zorganizowane zostały przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Pierwsze szkolenie z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej związane było ze zbliżającym się naborem, zaplanowanym w dniach 9-22.10.2012r. Szczegółowo omówiona została charakterystyka działania oraz podstawowe kwestie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i ekonomicznego planu operacji. Uczestnicy uzyskali informację na temat kryteriów dostępu, zakresu pomocy, kosztów kwalifikowalnych oraz zobowiązań beneficjenta w trakcie i po realizacji operacji. W szkoleniu wzięło udział 8 osób.

Drugie szkolenie dotyczyło prawidłowego prowadzenia i rozliczania operacji z zakresu Małe projekty. Prowadzący przedstawił zasady realizacji operacji, zobowiązania beneficjenta w trakcie i po realizacji operacji oraz zasady wypełniania wniosku o płatność. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby, dla których przygotowany został poczęstunek.

Galeria zdjęć.

Materiały szkoleniowe:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – prezentacja
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wniosek o przyznanie pomocy - przykład
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ekonomiczny plan operacji – przykład

Małe projekty – prezentacja

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze