UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 04 stycznia 2013
Miejscowości tematyczne – pierwsze miejsce w konkursie dla naszego LGD!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” bierze udział w projekcie pt. „Miejscowości tematyczne w Małopolsce” realizowanym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Głównym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez upowszechnienie idei utworzenia miejscowości tematycznej. W ramach projektu będą organizowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy, oraz wszelkiego typu działania zmierzające do utworzenia w danej miejscowości tematu przewodniego.

Efektem realizacji projektu będzie aktywizacja społeczna uczestników oraz propagowanie idei „Miejscowości tematycznych”, która integruje mieszkańców wokół wspólnego pomysłu oraz wpływa na poprawę jakości życia i możliwości rozwoju gospodarczego na tych obszarach.

Celem LGD było wybranie kilku wsi z terenu powiatu chrzanowskiego, przeprowadzenie analizy potencjału i zgłoszenie ich do konkursu. Konkurs zakłada wyłonienie 6 wsi z obszaru całej Małopolski – maksymalnie dwie wsie z jednego LGD.

Na szkoleniu aktywizacyjnym w Zakopanem Panie z Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały wiadomość o możliwości uczestnictwa w konkursie.

Do współpracy zgłosiły się:
Pani Halina Duda oraz Pan Sołtys Ryszard Wentrys - Dulowa
Pani Maria Kuśmirek i Pan Mariusz Witek - Bolęcin
Pani Władysława Macuda - Zagórze
Pani Jadwiga Pietrzyk - Luszowice

Wszystkie te osoby włożyły bardzo dużo pracy i zaangażowania po to żeby razem z LGD przedstawić potencjał swoich wsi, za co serdecznie dziękujemy.

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 18 grudnia 2012 roku w siedzibie Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych. Uczestnicy zaprezentowali lokalny potencjał swoich wsi: ludzki, kulturowy, informacyjny i przyrodniczy.

IMG_1707.jpg
Zdjęcie z rozmowy kwalifikacyjnej

W dniu 3 stycznia br. zostaliśmy poinformowani, że Komisja Oceny Projektów w ramach konkursu przyznała naszemu wnioskowi 98 pkt. i tym samym zajęliśmy ex aequo 1 miejsce.

Lista rankingowa
Pismo informujące o zakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji

Teraz czeka nas kolejne wyzwanie – razem z lokalnymi liderami musimy zorganizować cykl spotkań i szkoleń dla mieszkańców danej wsi.

Wszystko zależy od zaangażowania mieszkańców. Liczymy na to, iż będzie duży odzew. A wkład pracy LGD i przedstawicieli danych wsi w wygranie konkursu zostanie przez mieszkańców doceniony i będziemy mogli razem stworzyć ciekawy produkt turystyczny z tematem przewodnim i sprawić by dana wieś była punktem postoju turystów.

Realizacja tego pomysłu sprzyjałaby powstaniu jeszcze bogatszej i zarazem pełnej oferty turystycznej regionu. Tym bardziej, że w zakresie organizowanych warsztatów, zabaw plenerowych (Ziemniaczysko pod Lipowcem) oraz promocji niepowtarzalnych produktów lokalnych zostało już uczynione bardzo wiele.

Ciekawych i wartych rozważenia pomysłów na stworzenie wiosek tematycznych w powiecie chrzanowskim jest oczywiście o wiele więcej. Podkreślenie historyczności ziem naszego regionu także wydaje się być jednym z kierunków, który należałoby rozważyć.

Co to jest wioska tematyczna?

To projekt mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Miejscowości, których rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców.

Idea „Miejscowości tematycznych” przyszła do Polski z Austrii, Francji, Niemiec. Chodzi w niej o połączenie ofert poszczególnych agrogospodarstw, twórców i wytwórców w szerszą ofertę wypoczynku i aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców miast. Współpracując ze sobą autorzy wiosek tematycznych mogą zaproponować swym gościom znacznie atrakcyjniejszą propozycję, niż mogliby to zrobić samodzielnie. W ten sposób stwarzamy warunki do integracji działań, sąsiedzkiej współpracy, gdzie wszyscy odnoszą korzyści.

Podstawą tworzenia wioski tematycznej jest lokalny kapitał społeczny (ludzki, kulturowy, informacyjny) i przyrodniczy. Ważne jest nowe spojrzenie na zasoby wsi i umiejętności jej mieszkańców. Ciekawy temat rozwojowy może przyciągnąć inwestorów zewnętrznych.

W czym tkwi sekret

„Miejscowość tematyczna” to sposób na nową gospodarkę. Nie jest sztuką zarabianie pieniędzy na wsi, która jest malowniczo położona i ma zabytki. Sztuką jest sprawienie, że:
- pomysł będzie konkurencją dla „typowych” wsi,
- atrakcje, przygody, dadzą poczucie wchodzenia w inny wyjątkowy świat i umożliwią przeżycia świadomości współtworzenia wsi oraz gwarantują pozytywne wspomnienia,
- wejście na grunt innowacyjnego zarabiania pieniędzy, który ma swoje wymagania – promocję.

Dobre praktyki – wioski tematyczne w Polsce, linki:

Wioska Dzieci http://www.pogrodzie.pl/
Wioska Aniołów http://www.naszeaniolowo.pl/
Wioska „Jak u Babci” http://www.suchacz.com.pl/
Cesarskie Kadyny http://www.miejscazdusza.pl/m1-Cesarskie+Kadyny
Wioska Rodzinna http://wioskatematyczna.dti.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=14
Wioska wiatru i podcieni http://www.eswip.pl/pl_page_75_52.html

Zapraszamy mieszkańców wsi Dulowa, Bolęcin, Zagórze, Luszowice do wzięcia udziału w projekcie, ponieważ to nie tylko promocja wsi, ale również dobra zabawa.

Efektem realizacji projektu będzie aktywizacja społeczna uczestników oraz propagowanie idei „Miejscowości tematycznych”, która integruje mieszkańców wokół wspólnego pomysłu oraz wpływa na poprawę jakości życia i możliwości rozwoju gospodarczego na tych obszarach.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze