UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 28 lutego 2013
Szkoła pachnąca tradycją - warsztaty dla szkół

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” realizuje projekt mający na celu kultywowanie zanikających lokalnych tradycji. Bogactwem Powiatu Chrzanowskiego oprócz ziemi i ludzi są kultura, tradycje i zwyczaje. Przeprowadziliśmy pilotażowy program w dwóch szkołach z terenu powiatu, polegający na wzajemnej współpracy Kół Gospodyń Wiejskich ze szkołami.

Program zakładał udział dzieci w warsztatach prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz na przekazaniu wiedzy dotyczącej kultury regionalnej poprzez oddziaływanie na emocje dzieci za pomocą pośredniego kontaktu z otaczającą rzeczywistością społeczną, kulturową, historyczną, przyrodniczą, jako przykładu nauczania przez przeżywanie. Warsztaty edukacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.

W związku z tym chcemy wybrać szkoły, przedszkola, które są zainteresowane rozpowszechnianiem tradycji oraz integracją środowisk szkolnych i lokalnych poprzez organizację warsztatów tematycznych „Szkoła pachnąca tradycją”.

Główne cele:

Głównym celem przedsięwzięcia jest kultywowanie oraz rozpowszechnianie tradycji z terenu powiatu chrzanowskiego oraz integracja środowisk szkolnych i lokalnych.

Odbywać się to będzie poprzez organizację wspólnie z daną szkołą, przedszkolami warsztatów tematycznych. Pierwsze warsztaty będą współorganizowane i współfinansowane przez LGD „Partnerstwo na Jurze”, natomiast myślą przewodnią jest to, żeby w przyszłości szkoła/przedszkole nawiązały dłuższą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich dotyczącą kolejnych warsztatów.

Koszty warsztatów są nieduże, bo w przyszłości obejmować będą tylko zakup materiałów potrzebnych do ich realizacji.

Przykładowe tematy warsztatów:

- warsztaty związane z tradycjami wielkanocnymi – opowieści o starodawnych zwyczajach oraz zajęcia z tworzenia palmy wielkanocnej lub zdobienia jajek,
- warsztaty związane z tradycjami dożynkowymi – tworzenia wieńca, zasady i tradycje dożynkowe,
- warsztaty związane z pieczeniem ziemniaków po cabańsku (przygotowaniem potrawy i organizacja ogniska),
- warsztaty związane z tworzeniem kwiatów z bibuły,
- warsztaty związane z tradycjami Bożonarodzeniowymi – tworzenie pająka, ozdób na choinkę, wykłady o potrawach i tradycjach,
- warsztaty z folkloru (prowadząca etnograf, kulturoznawca, aktualnie pisze książkę o gwarze i strojach powiatu chrzanowskiego),
- warsztaty związane z obrzędem topienia marzanny (witanie wiosny, żegnanie zimy),
- warsztaty rękodzielnicze.

Zasady współpracy:

LGD „Partnerstwo na Jurze” zapewnia odpowiednie osoby do prowadzenia zajęć.

  1. LGD zapewnia materiały pokazowe oraz część materiałów na warsztaty.
  2. Szkoła zapewnia miejsce na zajęcia, grupę dzieci (wielkość grupy uzależniona od typu zajęć – wykłady nieograniczona ilość uczestników, warsztaty – jednorazowo grupa do 25 osób).
  3. Szkoła zapewnia materiały potrzebne dla dzieci do przeprowadzenia warsztatów (zgodnie z wytycznymi osób prowadzących np. bukszpan, bibuła, zboża).
  4. Wybrane zostaną szkoły/przedszkola, które zdeklarują dłuższą współpracę z wybranymi przez LGD Kołami Gospodyń Wiejskich celem przeprowadzania tych warsztatów w większej ilości klas, lub w różnych opcjach tematycznych.
  5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych (preferowana grupa starszaków ze względu na większe umiejętności manualne) oraz szkolnych klas od 1 do 3.
  6. Wybierzemy 10 placówek do realizacji warsztatów dofinansowanych przez LGD.

Szczegółowe cele:

- rozwijanie zainteresowań dzieci dawnymi tradycjami,
- rozbudzanie wśród uczniów tożsamości i przynależności regionalnej,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, na stronach LGD,

Zgłoszenia szkół/przedszkoli i placówek świetlicowych przyjmujemy do 11 marca br. Pierwsze zajęcia mogą odbyć się już 18 marca!

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze