UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 25 września 2009
Warsztaty dla członków LGD Partnerstwo na Jurze

W dniach 21-22 września 2009 roku członkowie zarządu, rady i komisji rewizyjnej uczestniczyli w Warsztatach pt.: „Partnerska współpraca w LGD „Partnerstwo na Jurze” finansowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska zorganizowanych w ramach działań Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Tematyka obejmowała

1.Współpracę Partnerską
Określenie zasad współpracy partnerskiej, zachęcenie do angażowania się i wspólnego działania oraz realizowania celów zawartych we wspólnie stworzonej LSR. Wypracowanie mechanizmów przepływu informacji oraz promocji.

2.Programy Greenways i Ekomuzeum
Przybliżenie idei tworzenia szlaków Greenways oraz Ekomuzeum. Rozszerzenie współpracy partnerów w tych obszarach tematycznych.

Warszaty miały na celu

1.Podniesienie jakości partnerskiej współpracy
2.Stworzenie procedur działania i organizacji pracy
3.Stworzenie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
4.Wypracowanie metod i kanałów promocji

Uczestnicy (17 osób) wypracowali metody komunkacji wewnętrznej i zewnetrznej, zasady wspólnej promocji oraz zaproponowali m.in. utworzenie Biura Doradczo-Projektowego w ramach struktur LGD (zatrudniające osobę piszącą projekty, radcę prawnego i księgowego, świadczące usługi doradcze przy pisaniu projektów, posiadające informacje o projektach, oraz ofertę partnerstw )

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze