UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 04 maja 2015
Ciekawy projekt zrealizowany przez Beneficjenta: Gmina Alwernia

„Smaki Alwerni” - zakup strojów regionalnych, wydanie publikacji i udział w imprezach kulturalnych na obszarze objętym LSR i województwa małopolskiego to projekt dofinansowany ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniające się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców, wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania oraz zorganizowaniem czasu wolnego. Ponadto podniesienie jakości życia lokalnej społeczności, kultywowanie lokalnej tradycji, obrzędów i zwyczajów, a także zapoznanie się z miejscową gwarą i specyfiką miejscowej kuchni poprzez uczestnictwo w ogólnodostępnych warsztatach. Warsztaty skierowane do szerokiej grupy odbiorców w różnych przedziałach wiekowych, zapewniły dodatkowo transkrypcję międzypokoleniową. Warsztaty miały także na celu promocje lokalnych produktów i usług. W ramach projektu Smaki Alwerni wydano przewodnik po tradycjach kulinarnych Gminy Alwernia.

Dzięki realizacji operacji możliwe było kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację warsztatów kulinarnych oraz krzewienia lokalnej tradycji kulinarnej regionu - obszaru objętego LSR. Celem projektu jest prezentowanie lokalnej tradycji i kultury poprzez zakup strojów regionalnych i udział w wydarzeniach promocyjno-kulturowych. Projekt wpłynie na osiągnięcie celów PROW, poprzez przyczynienie sie do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej, zachowanie zasobów kulturowych i wzmocnienie tożsamości regionalnej mieszkańców obszaru objętych LSR, a także poprawę jakości życia oraz aktywizację mieszkańców.

Operacja przeprowadzana została przez Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Alwerni oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Mirowie, które działa prężnie od 50 lat. W ramach projektu członkowie Koła uczestniczyli w pięciu imprezach organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, Powiatu Chrzanowskiego i Gminy Alwernia.

Imprezy te miały na celu przybliżenie mieszkańcom smaku lokalnych potraw połączonych z nauką gotowania. Posłużyły integracji i aktywizacji społeczności całej gminy, oraz transkrypcję międzypokoleniową. Wartością dodaną stanowiło poznanie lokalnej gwary kuchennej, zapoznanie z tańcem i piosenkami ludowymi oraz promocja lokalnych produktów i usług oraz lokalnego rękodzieła ludowego, w tym wytwarzanie kwiatów i ozdób bibułowych.

Operacja miała na celu zainteresowanie młodzieży z bogatymi tradycjami kulinarnymi regionu, folklorem i tradycją. W pełni wykorzystując potencjał młodych ludzi i doświadczenie seniorów. Realizacja operacji miała charakter plenerowy i odbywała się od maja do października 2014 r.:
- "Majówka u Bernardynów" - lokalizacja Klasztor i Rynek Alwerni - Gmina Alwernia - obszar LSR - 25.05.2014r.
- "Festyn Rodzinny w Mirowie"  - lokalizacja: Mirów - Gmina Alwernia - obszar LSR - 19.07.2014r.
- "Strzelanka w Alwerni" - lokalizacja: Klasztor i Rynek Alwerni - Gmina Alwernia - obszar LSR - 22.06.2014r.
- "Ziemniaczysko pod Lipowcem" - lokalizacja: Skansen w Wygiełzowie - Gmina Babice - 07.09.2014r.
- "Małoposki Festiwal Smaku"- lokalizacja: Oświęcim - 22.06.2014r.
Wszystkie udziały w imprezach były jednodniowe.
Harmonogram imprez:
- prelakcja, nt. "Jak to dawniej smakowało", warsztaty tradycyjnego gotowania,
- degustacja lokalnych produktów i potraw,
- kulinarna sztuka dekorowania potraw
- warsztaty dla dzieci - " Jak powstaje chleb",
a ponad to:
- zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem ludowych motywów dekoracyjnych,
- pokaz tańca i śpiewu ludowego, nauka tańca ludowego,
- gry i zabawy dla najmłodszych,  konkursy i zawody sportowe,
- przybliżenie nazw i wyglądu elementów damskiego stroju ludowego,
- kształcenie szacunku do ziemi ojczystej i pracy rolników, poprzez zapoznanie z etapami pracy na roli w poszczególnych porach roku, oraz kształtowanie wśród młodych mieszkańców gminy zrozumienia konieczności pracy na roli.

Wymienione imprezy były otwarte dla wszystkich i ogólnodostępne. Prócz sztuki kulinarnej zostały na nich zaprezentowany taniec i śpiew regionalny. Uczestnicy mieli okazję skosztowania lokalnych potraw i zdobycia praktycznych umiejętności ich przygotowania. W czasie trwania programu gromadzone były dawne i współczesne przepisy kulinarne regionu, które zebrane, stanowią cenny materiał służący do wydania na podsumowanie projektu, publikacji o tematyce kulinarnej. Jest to swoista książka kucharska, oferująca czytelnikowi gotowe receptury na tradycyjne "smaki Alwerni".
W ramach operacji zakupione zostały do użytkowania przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mirowie, kompletne stroje regionalne damskie i męskie, oraz zestaw garnków do przygotowywania potraw regionalnych prezentowanych na niniejszych imprezach.

W wyniku realizacji operacji zostały osiągnięte następujące rezultaty: przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, zakup strojów regionalnych oraz zestawu garnków do przygotowywania potraw regionalnych, kultywowanie tradycji regionu i umocnienie tożsamości regionalnej, kształtowanie wizerunku i promocja obszaru LGD poprzez występy i warsztaty, umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich udziału w ofercie kulturalnej prezentującej dorobek i tradycje regionalne, urozmaicenie oferty kulturalnej i artystycznej, uświadomienie młodzieży potrzeby zachowania i kultywowania tradycji regionalnych, uświadamianie wartości tradycji, wykształcenie szacunku do historii regionu, praktyczne kultywowanie tradycji i tożsamości. Pobudzenie i sukcesywne wzmacnianie aktywności młodzieży do angażowania się w kultywowanie tradycji i podtrzymywanie tożsamości regionalnej, ukazanie im nowego sposobu na spędzanie czasu wolnego.

Ziemniaczysko pod Lipowcem 4 (Custom).jpg

Ziemniaczysko pod Lipowcem 3 (Custom).jpg

Ziemniaczysko pod Lipowcem 2 (Custom).jpg

Ziemniaczysko pod Lipowcem 1 (Custom).jpg

Małopolski Festiwal Smaku 2 (Custom).jpg

Małopolski Festiwal Smaku 3 (Custom).jpg

Małopolski Festiwal Smaku 5 (Custom).jpg

Majówka u Bernardynów 1 (Custom).jpg

Majówka u Bernardynów 3 (Custom).jpg

Majówka u Bernardynów 2 (Custom).jpg

Jarmark Strzelankowy 1 (Custom).jpg

Jarmark Strzelankowy 3 (Custom).jpg

 

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze