UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 13 października 2009
Warsztaty strategiczne KSGP

W dniach 8-10 października 2009 roku na terenie Grupy Partnerskiej "Cudu nad Wisłą" w skansenie w Kuligowie w woj. mazowieckim odbyły się Warsztaty strategiczne Krajowej Sieci Grup Partnerskich (KSGP). Uczestniczyli w nich przedstawiciele Grup Partnerskich z terenu całej Polski, LGD „Partnerstwo na Jurze” reprezentowała Beata Kucharczyk.

Grupa Partnerska Partnerstwo na Jurze była członkiem założycielem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, która została powołana w 2005 roku, aby integrować partnerskie inicjatywy na szczeblu ogólnopolskim, poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy Grupami Partnerskimi, realizację programów i projektów o zasięgu ponadregionalnym oraz wspólnej promocji.

Warsztaty w Kuligowie zorganizowane były w ramach działań Krajowej Sieci Grup Partnerskich i miały na celu wypracowanie jej strategii na kolejne lata. W pierwszym dniu uczestnicy warsztatów omawiali dotychczasowe działania i aktualnie realizowane projekty KSGP oraz zdefiniowali potrzeby Grup Partnerskich względem Krajowej Sieci.

Drugiego dnia odbyła się prezentacja strategii KSGP na lata 2007-2008, po czym uczestnicy oceniali jej realizację i zastanawiali się, które cele i działania są wciąż aktualne, a z których należy zrezygnować. Praca warsztatowa miała na celu określenie nowych strategicznych kierunków rozwoju KSGP na kolejne lata oraz usprawnienie jej funkcjonowania (komunikacja wewnętrzna, wspólna promocja, rzecznictwo, wymiana doświadczeń, wspólne projekty itp.). Na zakończenie dokonano syntezy wypracowanych wniosków i podsumowano warsztaty.

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie uczestników warsztatów z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego, na którym prezentowano osiągnięcia poszczególnych Grup Partnerskich i LGD oraz dyskutowano i wymieniano doświadczenia.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze