UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 13 sierpnia 2015
Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Partnerstwo na Jurze”

W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” rozpoczęła prace nad opracowaniem i uchwaleniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument ten będzie stanowić podstawę działania LGD w najbliższych kilku latach, dając możliwość wykorzystania funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W celu możliwie najbardziej profesjonalnego przygotowania strategii potrzebna jest współpraca przedstawicieli środowisk lokalnych: podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.

W związku z tym, LGD „Partnerstwo na Jurze” serdecznie zaprasza aktywnych przedstawicieli środowiska społecznego, do przekazywania sugestii i pomysłów na projekty i przedsięwzięcia, których realizację planują Państwo w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekty te dotyczyć będą w szczególności rozwoju przedsiębiorczości, realizacji małych projektów oraz odnowy i rozwoju obszarów wiejskich. Warunkiem realizacji projektów w ramach LSR jest ich ujęcie w ostatecznej wersji dokumentu. Dlatego też niezwykle istotne jest zgłaszanie pomysłów, których realizację wiążą Państwo ze środkami pochodzącymi z LGD „Partnerstwo na Jurze”.

Propozycje projektów należy składać w formie fiszek projektowych (załącznik poniżej). Zgłaszany pomysł na projekt musi być realny, przemyślany i konkretny. Sugestie pochodzące od Państwa umożliwią odpowiednie skonstruowanie celów strategicznych zawartych w finalnej wersji LSR – dzięki temu strategia będzie odpowiadała na rzeczywiste potrzeby organizacji pozarządowych.

Bardzo prosimy o przesyłanie propozycji mailowo do 25.08.2015 r. jednocześnie na dwa adresy:biuro@partnerstwonajurze.pl oraz do eksperta na adres bartosz.kozuch@mistia.org.pl

Formularz elektroniczny fiszki projektowej

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze