UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 14 marca 2011
Spotkanie inauguracyjne dotyczące naboru wniosków

W związku z planowanym naborem Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 6 kwietnia 2011 r. w godzinach 15:00 – 18:00, w sali audiowizualnej (parter) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3.

 Program spotkania

  1. Przywitanie obecnych – p. Jerzy Kasprzyk – Prezes LGD Partnerstwo na Jurze
  2. Informacja o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz omówienie wyników naborów z roku 2010
  3. Zakres i cele ogłaszanych przez LGD działań w ramach – Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie
    i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty
  4. Pytania i odpowiedzi
Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze