UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 27 września 2016
Podziękowania - „Ziemniaczysko pod Lipowcem 2016"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” składa serdeczne podziękowania Panu Jackowi Krupa Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Panu Januszowi Szczęśniakowi Staroście Powiatu Chrzanowskiego za objęcie honorowym patronatem oraz włączenie się w organizację wydarzenia kulturalnego „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem 2016”.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym osobom za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie, wniesiony trud  w organizację imprezy oraz serce włożone w kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.

Dziękujemy również za wszystkie miłe słowa wypowiedziane podczas samej imprezy jak również i te przesłane drogą pocztową.

Panu Markowi Grabskiemu Dyrektorowi Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Pani Agnieszce Oczkowskiej i Panom: Piotrowi Skórkiewicz i Mirosławowi Grzywnowicz za profesjonalizm i sprawną koordynację wydarzenia kulturalnego oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w przedsięwzięcie.

Podziękowania kierujemy do Pań z  Koła Gospodyń Wiejskich z Mętkowa oraz sołtysowi Henrykowi Tatar za przygotowanie i sprawne koordynowanie wydawania pieczonych ziemniaków dla uczestników.

Ponadto serdecznie dziękujemy wszystkim kołom gospodyń wiejskich z terenu powiatu chrzanowskiego za kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych oraz przygotowanie pieczonych ziemniaków:

 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Babic,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Balina,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Czyżówki,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Dulowej
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Grojca,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Gromca,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaczały,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Libiąża,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Luszowic,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Mętkowa,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Mirowa,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Młoszowej,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Nieporazu,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Okleśnej,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Olszyn,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Płazy,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Pogorzyc,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Psar,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Regulic,
 • Paniom z Koła Gospodyń z Sierszy,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Wygiełzowa,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Zagórza,
 • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Żarek.

Pragniemy podziękować za przygotowanie ciekawych stoisk i rozpromowanie trzech miejscowości tematycznych  powiatu Chrzanowskiego:

 • Koordynatorom oraz wszystkim uczestnikom stoiska ,,Dulowej Zaginionej Wioski”
 • Koordynatorom oraz wszystkim uczestnikom stoiska ,,Zagórze Wioska u Źródła
 • Koordynatorom oraz wszystkim uczestnikom stoiska ,,Bolęcin Wioska pod Skała”

Za przygotowanie i wykonanie pięknych i niezwykłych występów artystycznych podziękowania składamy:

 • Dyrektorowi, gronu pedagogicznemu oraz dzieciom z Przedszkola Samorządowego z Regulic
 • Opiekunom i młodzieży z zespołu i Pieśni i Tańca „Krakowiaczek” z Grojca
 • Opiekunom i młodzieży z zespołu Cheerleaderek z Kwaczały
 • Zespołowi Ali i Babki
 • Przewodniczącej i członkiniom KGW z Gromca za przygotowanie występu kabaretowego „Uśmiech traktorzysty”,
 • Panu Dyrektorowi i pracownikom Trzebińskiego Centrum Kultury za przygotowanie placu zabaw dla dzieci
 • Pani Krystynie Mazgaj i Pań z KGW Mirów za pokaz gotowania tradycyjnych potraw na scenie amfiteatru podczas wydarzenia.
 • Ponadto serdecznie dziękujemy Panu Zbigniewowi Klatka za profesjonalną obsługę konferansjerską.
 • Dodatkowo pragniemy podziękować za wypożyczenie sprzętu: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Pani Barbarze Babijczuk, Dyrektorowi Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Panu Zbigniewowi Mazurowi, Pani Monice Fik Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie, Dyrektorowi Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Panu Markowi Grabskiemu,

Podziękowania za wsparcie finansowe kierujemy do:

 • Pana Radosława Warzecha Wójta Gminy Babice,
 • Panu Markowi Sowa Posłowi na Sejm RP
 • Pana Janusza Szczęśniaka Starosty Powiatu Chrzanowskiego
 • Pana Jacka Krupa Marszałka Województwa Małopolskiego,
 • Pana Ryszarda Kosowskiego Burmistrza Gminy Chrzanów,
 • Pana Tomasza Żołądź właściciela firmy Tim Kominki,
 • Pana Sylwestra Piasny właścicielowi firmy Hardkop,
 • Pani Halinie Głogowskiej Prezesowi Banku Spółdzielczego w Chrzanowie,
 • Pana Pawła Węgrzyn Prezesowi Firmie Steinberg
 • Dla Wina,

Podziękowania kierujemy także za zabezpieczenie imprezy:

 • Dla Pana Andrzeja Dybał Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
 • Wszystkim oddziałom Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Babice za sprawne i profesjonalne zabezpieczenie Ziemniaczyska
 • Panu Tomaszowi Zając Komendantowi Powiatowemu Policji za wzmożone patrole.
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie oraz ratownikom za zabezpieczenie medyczne podczas niniejszej imprezy,
 • Panu Mariuszowi Posmyk Prezesowi Agencji Ochrony P-W Jaguar za profesjonalne zabezpieczenie imprezy plenerowej.

Za dostarczenie gadżetów dziękujemy Gminie Trzebinia oraz Gminie Libiąż.

Dodatkowo składamy podziękowania Panu Adamowi Norys właścicielowi firmy Usługowo – Transportowej za sprawną i rzetelną koordynację przewozu Pań z Kół Gospodyń Wiejskich artystów oraz sprzętu.

Dziękujemy za objęcie patronatem medialnym oraz pomoc w rozpowszechnianiu informacji o organizowanym przez nas wydarzeniu kulturalnym:

 • TVP Kraków,
 • Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”,
 • Gazecie Krakowskiej,
 • etnosystem.pl,
 • Polska niezwykła.pl,
 • Wrota Małopolski.

Dziękujemy również naszym partnerom całego przedsięwzięcia:

 • Trzebińskiemu Centrum Kultury,
 • Ośrodkowi Wypoczynkowo - Szkoleniowemu Farys,
 • Malinowym Mediom,
 • Stowarzyszeniu Ziemi Lipowieckiej,
 • Roban -  kompleksowa obsługa imprez artystycznych,
 • Hotelowi Gościniec na Rozdrożu z Libiąża,
 • Towarzystwu Krewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie im. Witolda Pileckiego,
 • Z.H.P Hufiec Chrzanów,
 • Chrzanowskim Klasykom,
 • Stacji Chrzanów,
 • Kołu Łowieckiemu Diana,
 • SP Kadet,
 • Powiatowemu Centrum Kształcenia z Chrzanowa
 • Miejskiej Bibliotece w Chrzanowie,
 • Fundacji im. Brata Alberta Chrzanów, Trzebinia, Libiąż.

Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę, zaangażowanie wniesione w przekazywanie i promowanie wartości tradycji oraz chęć podzielenia się swoja pasją.

Pragniemy także podziękować wszystkim Gościom, którzy uczestniczyli wraz z nami w tym wydarzeniu kulturalnym, które w znakomity sposób spaja naszą polską społeczność i ukazuje bogactwo dziedzictwa kulturowego powiatu chrzanowskiego. Serdecznie zapraszamy do podtrzymywania, kultywowania regionalnych tradycji oraz współpracy w promowaniu lokalnych przysmaków.

Zapraszamy za rok!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie.

 

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze