UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 10 maja 2017
Europejskie Dni Przedsiębiorczości 9 maja 2017 godz 9:30-14:00

9 Maja odbyły się Europejskie Dni Przedsiębiorczości zorganizowane przez Chrzanowską Izbę Gospdarczą. Dziękujemy za zaproszenie Prezesa  Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze" oraz możliwość przekazania uczestnikom informacji o LSR, LGD, głównych celach, zasadach przyznania pomocy, kierunkach działania realizowanych w ramach LSR 2016-2023. Spotkanie składało się z dwóch paneli dyskusyjnych, zaproszono znakomitych prelegatów, odbyło się wiele ciekawych dyskusji.

Dyskusja Środki i Wsparcie dla aktywnych firm

PRELEGENCI
Robert Maciaszek Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd
Marszałkowski w Krakowie
Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Stanisław Bisztyga Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego
Rafał Działowski Dyrektor Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego
Radosław Warzecha Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

 

Dyskusja Współdziałanie na rzecz rozwojuprzedsiębiorczości w powiecie

PRELEGENCI
Marek Łyszczarz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie
Marta Pieczka Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Barbara Babijczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Mjr Tomasz Wacławek Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze