UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 04 sierpnia 2011
Udział LGD w IV Festiwalu Artystycznym Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”

W dniach 8 – 10 czerwca odbył się Festiwal Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem festiwalu był Dom Pomocy Społecznej w Płazie. Współorganizatorami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe, Gazeta Krakowska, Telewizja Lokalna, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” oraz inne instytucje, dla których sprawy związane z niepełnosprawnymi nie są obojętne.

W dniu 8 czerwca 2011r. odbyła się konferencja pn.: „Dom pomocy społecznej– bliżej domu czy instytucji?” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Płazie. Konferencja była częścią trwającego IV Festiwalu Osób Niepełnosprawnych "Domek Artystów Wszelakich". Konferencja została zainaugurowana przez Panią Wiolettę Wilimską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Pana Adama Potockiego Starostę Chrzanowskiego.

Podczas festiwalu zorganizowane było stoisko LGD „Partnerstwo na Jurze”, rozdawano ulotki oraz udzielane były informacje na temat działalności LGD oraz planach na przyszłość.

Zdjęcia z Festiwalu: http://www.partnerstwonajurze.pl/galeria_show_single.php?id=22

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze