UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sobota, 03 grudnia 2017
Koncert Jubileuszowy15-lecia Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiaczek"
W dniu 2 grudnia 2017 roku w sali Kina Sokół w Trzebini Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” uczestniczyła w Koncercie Jubileuszowymi 15-lecia Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiaczek" .
Koncert był okazją do zaprezentowania części bogatego programu zespołu. W repertuarze znalazły się między innymi tańce narodowe, folklor Lachów Sądeckich, tańce i śpiewki Górali Żywieckich, tańce i śpiewki lubelskie, folklor Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich. Najmłodsi członkowie zespołu przedstawili dziecięce tańce z różnych regionów. Gościnnie wystąpiła Grupa Wokalna GAMA.
Artyści tego pięknego widowiska byli nagradzani przez tłumnie zebranych gości, gromkimi brawami. Wszystkie tańce, śpiewy oraz stroje wywarły na widzach ogromne wrażenie.
Na koniec był wspaniały tort oraz szereg życzeń złożonych przez przybyłych gości na ręce Kierownik zespołu Pani Teresy Majewskiej.
My ze swej strony jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania za trud i pracę włożoną w krzewienie kultury i folkloru ludowego regionu oraz tradycji narodowej. Życzymy całemu Zespołowi zapału, natchnienia i inspiracji oraz wspaniałej publiczności w kolejnych latach działalności.
Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze