UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 05 stycznia 2018
Szkolenie pt: „Zarządzanie lokalnymi organizacjami turystycznymi i promocją turystyczną”

Zapraszamy do wzięcia udział w szkoleniu „Zarządzanie lokalnymi organizacjami turystycznymi i promocją turystyczną” połączonym z wizytą studyjną, które realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2018 na obszarze Krynickiej Organizacji Turystycznej (Hotel Saol, ul. Zdrojowa 16, Krynica Zdrój) zgodnie z zamieszczonym poniżej programem szkolenia. W szkoleniu uczestniczyć będą również przedstawiciele ekomuzeum z terenu Stowarzyszenia "Doliny Karpia" oraz Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe prosimy wysłać na adres biuro@partnerstwonajurze.pl lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Partnerswo na Jurze" (Chrzanów, ul. Focha 3) do dnia 8 stycznia 2018 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie do dnia 9 stycznia 2018 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Głównym elementem szkolenia będzie zakładanie i zarządzanie Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi. LOTy są podstawowym ogniwem systemu promocji i zarządzania turystyką na poziomie lokalnym, dlatego utworzenie takiej organizacji (w oparciu o zasoby jakie dają ekomuzea) będzie tematem przewodnim szkolenia. Dzięki szkoleniu podniesione zostaną kwalifikacje osób zaangażowanych w proces zarządzania i promocji ekomuzeów oraz ich członkowie. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi promocji w turystyce i korzystania z dotacji w sferze turystyki.

Załączniki

  • Pobierz Program szkolenia wraz z programem wizyty studyjnej
  • Pobierz Formularz zgłoszeniowy
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze