UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 04 kwietnia 2018
V Olimpiada Pszczelarska

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż został wyznaczony termin egzaminu ustnego i pisemnego na 25 maja 2018 roku w godzinach od 9:00 do 16:00, w budynku PCKU w Chrzanowie, ul. Focha 3

Uroczysta Gala odbędzie się 15 czerwca 2018 roku

 

Przypominamy o terminie złożenia prac w związku z przystąpieniem szkoły do V Olimpiady Pszczelarskiej do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godziny  15:00 w poniższych konkurencjach:

  1. Zaprojektowanie oraz wykonanie stroju damskiego i męskiego nawiązującego całością lub wyróżniającym się elementem do tematyki związanej z pszczelarstwem

Jeśli na zdjęciu jako model/modelka występuje osoba spoza zespołu do pracy należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (w załączniku), jak również proszę wypełnić do pracy formularz informacyjny z załącznika

  1. Zaprojektowanie oraz wykonanie gadżetu lub dodatku do ubioru który musi zawierać element nawiązujący do tematyki związanej z pszczelarstwem
  2. Wykonanie autorskiego przedstawienia scenicznego nawiązującego swą tematyką do pszczelarstwa, ekologii, pszczół - W tworzeniu przedstawienia mogą brać udział osoby spoza Zespołu. Każdy uczestnik własnoręcznie podpisuje Oświadczenie (załączniki nr 2 lub nr 3 do niniejszego Regulaminu).

Każda praca jak i płyta CD powinna zostać opisana w następujący sposób:

- Pełna nazwa placówki

- Etap konkursu

- Tytuł pracy – imiona i nazwiska wykonawców pracy.

 

formularz informacyjny

zgoda osoby dorosłej

zgoda osoby dorosłej

zgoda ucznia

zgoda ucznia pdf

regulamin szkoły pdf

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze