UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 14 czerwca 2018
Udział LGD "Partnerstwo Na Jurze" na konferencji "Ekomuzeum - sieciowy produkt turystyki dziedzictwa" w Osieku

Podczas konferencji Jerzy Kasprzyk Prezes Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Na Jurze" przedstawił prezentację pod tytułem "Ekomuzeum - sieciowy produkt turystyki dziedzictwa" Chrzanolandia ... miejsce magiczne. Chrzanolandia zaprasza w ciekawe zakątki, gdzie można podziwiać malownicze krajobrazy, poznać przyrodę – unikatowe na skalę Polski atrakcje geologiczne, posmakować lokalnej kuchni między innymi potraw wpisanych na ministerialną listę produktów tradycyjnych, przeżyć przygodę w miejscowościach tematycznych, zapoznać się z folklorem i kulturą Krakowiaków i Ślązaków, odkryć tajniki zapomnianego rzemiosła. Ekomuzeum to także okazja do spotkania z pasjonatami, którzy nie tylko opowiadają o swojej działalności, prezentują niezwykłe wyroby ale też uczą jak można je zrobić samemu.

 

 

 

Program konferencji:

„Ekomuzeum – sieciowy produkt turystyki dziedzictwa”

13 czerwiec 2018
MOLO Resort

  1. Główna 231A, 32-608 Osiek

 

10:00 – 10:30

Powitanie, oficjalne otwarcie konferencji, prezentacja celu i założeń projektu współpracy

10:30 – 12:15

Ekomuzea -wykorzystanie zasobów dziedzictwa w tworzeniu oferty turystycznej, teoria i praktyka (Barbara Kazior – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych)

Ekomuzea na obszarach Lokalnych Grup Działania

- Ekomuzeum Gościńca 4 Żywiołów (Renata Bukowska – Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów)

- Ekomuzeum Chrzanolandia (Jerzy Kasprzyk – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”)

- Open Air Museum Stübing (Helga Bauer – LAG „Zeitkultur Ostesteirisches Kernland”)

12:15 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Ekomuzeum a trendy współczesnej turystyki –wyzwania, czynniki wspierające - dyskusja panelowa

13:30 – 14:30

Obiad

14:30 – 15:30

Ekomuzea w europejskiej turystycznej przestrzeni przyrodniczo – kulturowej. Przykłady z Europy i Polski (Barbara Kazior – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych)

Promocja turystycznych produktów kulturowych i przyrodniczych w województwie małopolskim (Karolina Jawor – Małopolska Organizacja Turystyczna)

Zarządzanie, promocja i kreowanie wizerunku w ekomuzeach małopolskich na przykładzie Ekomuzeum Doliny Karpia (Anna Świątek – Stowarzyszenie Dolina Karpia)

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

15:45 – 16:30

Kreowanie oferty turystycznej na szlakach rowerowych (Zbigniew Pacholik – Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”)

Wykorzystanie potencjału Ekomuzeum Doliny Karpia w kontekście kreowania unikatowej oferty turystycznej wokół Wiślanej Trasy Rowerowej budowanej przez Województwo Małopolskie (Dorota Skotnicka – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu)

16:30 – 18:00

 

Dyskusje w formule „open space”

Przestrzeń do dyskusji: budowanie i zarządzanie ekomuzeami na poziomie lokalnym

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze