UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 15 czerwca 2018
Gala V Powiatowej Rady Pszczelarskiej

Organizatorem olimpiady była Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” oraz Powiatowa Rada Bartnicza.

Przesłaniem olimpiady było krzewienie wiedzy na temat
życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka, przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego. Konkurs zwracał uwagę na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska. Olimpiada również uwrażliwiła dzieci i młodzież na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego.

Uroczystość rozpoczął Prezes Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Na Jurze".

Podczas uroczystości przedszkolaki i uczniowie otrzymali nagrody z rąk Starosty Chrzanowskiego, Janusza Szczęśniaka, Zastępcy Starosty Chrzanowskiego Krzysztofa Kasperka, Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Jerzego Kasprzyka, Przewodniczącego Powiatowej Rady Bartniczej Jerzego Oczkowskiego.

Uroczystość uświetniły występy Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini Gaj i Przedszkola Samorządowego nr 4 w Chrzanowie. Dzieci zaprezentowały Taniec o temacie „Przygoda Pszczoły” a także pokaz mody który został zaprezentowany przez wszystkich uczniów szkół którzy wzięli udział w V Powiatowej Olimpiadzie Pszczelarskiej. Stroje które zostały zaprezentowane zostały zaprojektowane i wykonane przez uczniów i miały nawiązywać tematyką do pszczelarstwa.

Ostatnim punktem gali było wręczenie Dyplomów z Podziękowaniami dla wszystkich mistrzów pszczelarskich, przedstawicieli urzędów miejskich oraz firm z powiatu Chrzanowskiego za okazane wsparcie finansowe wydarzenia.

Patronat honorowy nad IV Powiatową Olimpiada Pszczelarska objęli oraz pomocy organizacyjnej udzielili, za które serdecznie dziękujemy:

Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak,

Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski,

Burmistrz Trzebini Grzegorz Żuradzki,

Burmistrz Alwerni Tomasz Siemek,

Dziękujemy firmom z powiatu chrzanowskiego, za okazane wsparcie które pomogło w organizacji wydarzenia:

Dyrektorowi Górka Cement Jerzemu Szymańskiemu,

Prezesowi „Banku Spółdzielczego” w Chrzanowie Pani Halinie Głogowskiej,

Dyrektorowi MOKSiR w Chrzanowie Janowi Smółce,

Właścicielowi Restauracji „Del Paso” z Trzebini Rafałowi Czarneckiemu,

Właścicielowi Firmy „Graw-Key” z Trzebini Paweł Jania,

Właścicielom Lokalnej Kolei Drezynowej w Regulicach Pan Grzegorz Pater i Michał Ściany

Dziękujemy Paniom Agnieszce Kołodziejczyk i Paulinie Surowiec za poprowadzenie gali oraz fachowe doradztwo które przyczyniło się do harmonijnego przebiegu uroczystości.


Poniżej przedstawiamy wszystkich laureatów IV Powiatowej Olimpiady Pszczelarskiej:

W kategorii Przedszkola

I Miejsce Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini Gaju

II Miejsce Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie

III Miejsce Przedszkole Samorządowe w Regulicach

W Kategorii Szkoły Podstawowe

I Miejsce Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach
II Miejsce Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Poręba Żegoty

III Miejsce Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chrzanowie

W Kategorii Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi

I Miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Pawła II w Trzebini

II Miejsce Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach

III Miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie

W Kategorii Szkoły Ponadpodstawowe

I Miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

II Miejsce Zespół Szkól Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

III Miejsce II Liceum Ogólnokształcące im. KK Baczyńskiego w Chrzanowie

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze