UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 10 października 2011
Zaproszenie na szkolenie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chrzanowskiego

Produkt lokalny wizytówką Chrzanolandii

Czy produkt lokalny - niemasowy, przyjazny dla środowiska, z którym utożsamiają się mieszkańcy danego regionu ma szansę na rynku… Czy jest szansą dla aktywnych ludzi i miejsc… Co łączy stryszawskie ptaszki, chrzanówkę, koronkę bobowską, miód z borów dolnośląskich, kluchy bałtuchy…

Celem szkolenia „Produkt lokalny wizytówką Chrzanolandii” jest odkrywanie roli produktów lokalnych w podnoszeniu jakości życia na terenie Lokalnej Grupy Działania. Warsztat dotyczy kreowania produktów lokalnych w oparciu o dziedzictwo regionu, budowania marki miejsca. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane przykłady produktów lokalnych, marketingu produktów lokalnych, które przyniosły zyski dla konkretnych regionów, ich mieszkańców i środowiska naturalnego. Uczestnicy wspólnie odkrywać będą wartość swego regionu poprzez unikatowe produkty lokalne, zastanowią się jak uczynić swój region przyjaznym dla mieszkańców i turystów, jak stworzyć ofertę odpowiadającą na potrzeby klienta.

Prowadzenie szkolenia: Olga Gałek

Olga Gałek; Trener, Specjalista ds. Produktu Lokalnego, Brandingu Regionalnego, Gospodarki Społecznej. Członek Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), Doradca Centrum Ekonomii Społecznej ZLSP (od 2010), Manager Fundacji, zajmującej się promocją polskich produktów (2009-2010). Właściciel Firmy „PRO-MYK” (2002-2008), stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt (2000), członek założyciel Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, współpracownik Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (2001-2009), w latach 2002-2005 Koordynator Ogólnopolskiego Programu Produkt Lokalny Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Doradca z zakresu budowania marek lokalnych, autor programu szkoleniowego „Moja firma – sukces indywidualny i lokalny” skierowanego do osób bezrobotnych, współautor Projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”. Doradca i coach dla kadry 5 przedsiębiorstw społecznych. Współautor i redaktor Poradnika „Moja firma”, Poradnika „Firma społeczna w rozwoju lokalnym” i innych publikacji dot. produktu lokalnego, marki lokalnej.

Udział w szkoleniu bezpłatny (dojazd, nocleg i posiłki).

PROGRAM SZKOLENIA

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze