UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 10 stycznia 2019
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe. Edukacja w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie

W dniu 08.01.2019 roku Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze", zorganizowała bezpłatne szkolenie „Edukacja w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie” Szkolenie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe miało na celu zapoznanie uczestników z zasadami uzyskania dofinansowań, rozporządzeniami, LSR. Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki. Każdy panel szkoleniowy rozpoczynał się od wystąpienia Przedstawiciela Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, który witał przybyłych gości i zachęcał do wzięcia udziału w kolejnym naborze wniosków, planowanym w pierwszym kwartale 2019 roku. Pierwszy blok w godzinach od 8:00 do 11:00 z zakresu operacji podejmowania działalności gospodarczej” skierowany był do osób fizycznych i spółek kapitałowych w organizacjach. Następnie w godzinach od 12:00 do 15:00 odbyło się szkolenie z zakresu operacji „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dla JST, NGO, osób fizycznych i związków wyznaniowych. Ostatnia część szkolenia odbyła się w godzinach od 15:30 do 18:30, była poświęcona „Rozwijaniu działalności gospodarczej” dla mikro i małych przedsiębiorstw, NGO i prowadzących działalność gospodarczą. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie oraz życzymy powodzenia w najbliższych naborach.

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze