UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 30 stycznia 2019
Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Chrzanów

W dniu 29.01.2019 roku Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” była obecna na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Chrzanów podczas którego została omówiona kwestia dotychczasowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem w Chrzanowie. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja wyników badania,
które zostało przeprowadzone wśród chrzanowskich organizacji pozarządowych jesienią 2018 roku
przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, która miała być wprowadzeniem do dyskusji dotyczącej współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi a gminą Chrzanów. Podczas panelu dyskusyjnego każdy z uczestników mógł zabrać głos, zostały omówione wszystkie kwestie współpracy miedzy gmina Chrzanów a organizacjami pozarządowymi. Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek przedstawił uczestnikom spotkania kilka nowych innowacyjnych projektów do współpracy miedzy gminą Chrzanów a organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy spotkania bardzo przychylnie podeszli do nowych pomysłów i z wypowiedzi wynikało że bardzo chętnie uczestniczyli by w kolejnych podobnych spotkaniach. 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze