UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 31 maja 2019
Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich w dniu 21.05.2019 roku

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich w dniu 21.05.2019 rokuLokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zorganizowała spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich, które odbyło się w dniu 21 maja 2019 roku o godzinie 10:00, w sali audiowizualnej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie na ulicy Focha 3. Pan Jerzy Kasprzyk Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” przedstawił w formie prezentacji metody, jakimi posługuje się LGD realizując cele związane ze stworzeniem warunków do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz organizacyjnego dla zrównoważonego rozwoju regionu. Po przerwie kawowej odbył się panel dyskusyjny, w którym każdy uczestnik spotkania mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Spotkanie realizowane było w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” dla przedsięwzięcia 4.1 „Wsparcie edukacyjne, lub informacyjne lub doradcze dla beneficjentów w zakresie zasad pozyskiwania i rozliczania środków w ramach LSR” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy za przybycie i liczymy na dalsza współpracę.

 

 

 

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze