UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Czwartek, 12 września 2019
Szkolenie z zakresu oceny i wyboru operacji przez organ decyzyjny Lokalnych Grup Działania

W dniu 11 września 2019 roku,  w sali audiowizualnej w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie na ulicy Focha 3, odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Tematem szkolenia była ocena i wybór operacji przez organ decyzyjny Lokalnych Grup Działania. Uczestniczyli w nim nie tylko pracownicy biur, ale także Członkowie Zarządu i Rady Lokalnych Grup Działania m.in.  LGD Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze, Gościniec 4 Żywiołów, Stowarzyszenie LGD Wadoviana, Stowarzyszenie LGD Dolina Soły, Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGD Partnerstwo na Jurze. Dziękujemy za poprowadzenie merytorycznego szkolenia oraz liczne uczestnictwo w szkoleniu.

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze