UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 04 października 2019
Zwracamy się do Państwa z prośbą o opinię dotyczącą planowanych przez LGD modyfikacji lokalnych kryteriów wyboru operacji

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się problemy zarówno na etapie aplikacji jak i oceny poszczególnych wniosków w zakresie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji,  postanowiono przystąpić do procesu modyfikacji w/w. Na posiedzeniu Zarządu LGD, posiedzeniu Rady LGD w porozumieniu z Komisja Rewizyjną, przeanalizowano obecne kryteria a następnie zaprojektowano zmiany ww. dokumencie Wypracowane propozycje, te obowiazujące oraz opis zmian znajdą Państwo w poniższych linkach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o opinię dotyczącą planowanych przez LGD modyfikacji. 

Czekamy na Państwa ewentualne uwagi i propozycje, które można zgłaszać mailowanie, telefonicznie, pocztą tradycyjną do dnia 09-10-2019 roku do godziny 13:00. Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przedstawione na spotkaniu w dniu 10.10.2019, na które już teraz Państwa zapraszamy.

 W dniu 10.10.2019 roku o godzinie 13:00

w siedzibie LGD, tj ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

odbędzie się spotkanie

w celu omówienia zmian w LKWO oraz przysłanych uwag

na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego.

Państwa uwagi są dla nas bardzo ważne i pozwalają by dokument zmieniał się w sposób odpowiadający na potrzeby obszaru LSR.

 

Obowiązujące kryteria

Wypracowane kryteria

Opis zmian

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze