UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

 Współpraca Zagraniczna

 

amonit Wizyta przedstawicieli austriackiej Lokalnej Grupy Działania oraz II Prezydenta Parlamentu Krajowego Styrii

W dniach 14-18 października 2012 roku gościliśmy reprezentatów LGD z Austrii na  warsztatch dotyczących realizacji wspólnego projektu. Wypracowano główne jego założenia na podstawie wcześniejszych spotkań i przeprowadzonych analiz. Wspólnym celem stał się rozwój europejskich krajobrazów przyrodniczych przez produkowanie i marketing zdrowych ekologicznie produktów.

17 października 2012r. zorganizowana została konferencja w Urzędzie Marszałkowskim, którą prowadził Pan Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Miała ona na celu przedstawienie wspólnie wypracowanych koncepcji. Wśród delegatów z Austrii obecny był Pan Frank Majcen – Drugi Prezydent Parlamentu Styrii.

RELACJA

amonitWizyta delegacji LGD Partnerstwo na Jurze na Konferencji w Austrii 

W lipcu 2012 roku delegacja LGD w składzie Jerzy Kasprzyk, Radosław Warzecha i Magdalena Kuchtiak, uczestniczyła w tygodniowej konferencji międzynarodowej w Austrii rozpoczynającej współpracę pomiędzy LGD z Austrii, Polski i Hiszpanii. Każda LGD zaprezentowała swój dorobek i osiągnięcia. Podczas wizyty  uczestnicy bardzo dużo dyskutowali nad możliwościami współpracy oraz zwiedzali region.

RELACJA

Zdjęcia z warsztatów

 

 amonitWizyta delegacji z austriackiego LGD – EU LEADER-Region Oststeirisches Kernland, w celu podpisania umowy współpracy.

Wizyta rozpoczęła się 6 maja 2012 roku w niedzielne popołudnie w Mętkowie, gdzie na gości czekało spotkanie z lokalną tradycją i kulturą. Na stołach pojawiło się wiele lokalnych przysmaków, na czele z naszą regionalną potrawą „Ziemniakami po cabańsku”. Podczas kolacji dyskutowano na temat wzajemnych oczekiwań wobec projektu partnerskiego.

Delegacja Austriackiego LGD odwiedziła  Powiatową Straż Pożarną w Chrzanowie, a następnie została przyjęta przez Starostę Powiatu Chrzanowskiego Pana Adama Potockiego. Dyskutowano o regionach Styrii, skąd pochodziła delegacja oraz o naszym powiecie. Podczas konferencji prasowej, na której przedstawiony został ogólny zamysł projektu współpracy nastąpiło podpisanie umowy współpracy. W imieniu Austriackiej LGD umowę podpisali: Josef Singer oraz Erwin Marterer, natomiast z ramienia LGD „Partnerstwo na Jurze”: Prezes Jerzy Kasprzyk oraz Wiceprezes Radosław Warzecha.

Przedstawiono tereny, które zostaną wykorzystane do pilotażowego programu. Ostatnim punktem wizyty był wyjazd do Krakowa.

 

 amonitProjekt współpracy

Zarząd LGD prowadził działania na rzecz stworzenia ciekawego projektu współpracy międzynarodowej. Udało się wypracować projekt dotyczący ekologicznego oraz ekonomicznego wykorzystania europejskich krajobrazów kulturowych z porównaniem rozwoju produktów oraz ich szans rynkowych (np. agroturystyki) przedstawione na przykładzie krajobrazów kulturowych „sadów” oraz „obszarów podmokłych” Wschodniej Styrii w Austrii oraz „gajów porośniętych dębem korkowym” Extremadury w Hiszpanii oraz „pól lawendowych” w Powiecie Chrzanowskim w Polsce.

Na początek Zarząd LGD planuje, przy pomocy pozyskanych środków, stworzyć pilotażowy program polegający na rewitalizacji obszarów wiejskich, poprzez zasadzenie pól lawendowych i wrzosowych.

Następnym krokiem w ramach projektów współpracy będzie zwiększenie zasianych terenów oraz stworzenie Domu Pszczelarza przy skansenie w Wygiełzowie.

 

 amonitWizyta przedstawicieli zarządu w Pischelsdorfie w celu podjęcia rozmów o nawiązaniu współpracy między LGD „Partnerstwo na Jurze” a LAG ze Steiermarku.

W dniach od 14 do 16 stycznia 2012 roku Prezes Zarządu, Pan Jerzy Kasprzyk oraz Wiceprezes Zarządu, Pan Radosław Warzecha pojechali do Pischelsdorfu w celu podjęcia rozmów o nawiązaniu współpracy między LGD „Partnerstwo na Jurze” a LAG ze Steiermarku. 

Prezesi zaprezentowali każdą z grup. Omówiono również podstawowe kierunki działania oraz zamierzenia na przyszłość. Prezes LGD „Partnerstwo na Jurze” wręczył oficjalny list intencyjny przedstawicielom strony austriackiej pieczętując tym samym oficjalne podjęcie starań o podjęcie międzynarodowej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem i zadowoleniem. Wyrazem tego była propozycja stworzenia specjalnych grup roboczych i podjęcia zaawansowanych rozmów na temat bieżącej i perspektywicznej współpracy. Ustalono roboczy harmonogram działania nakreślając czasowe ramy realizacji poszczególnych etapów. W marcu br. nastąpi pierwsze robocze spotkanie grup mające na celu wypracowanie szczegółowych zasad i płaszczyzn współpracy. Ważnym aspektem w tej inicjatywie jest fakt otwarcia nowych możliwości przed Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze”, która wkracza tym działaniem w europejski wymiar funkcjonowania.

Wyjazd został zainicjowany przez władze Gminy Babice, które już od paru lat współpracują z Pischelsdorfem.W trakcie wizyty młodzież z zespołu tanecznego „Małopolanie” z gminy Babice zaprezentowała kolędy i tańce ludowe czym ujęła widownię.

Link do galerii

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze