UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Współpraca Regionalna

 

Pięć Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski Zachodniej podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem partnerstwa jest integrowanie wszelakich działań służących ożywieniu inicjatyw społeczności lokalnej. W pierwszym etapie partnerskiego działania stowarzyszenia skupią się na wdrożeniu spójnej polityki dla rozkwitu turystyki weekendowej.

Partnerstwo tworzy pięć Lokalnych Grup Działania: LGD Blisko Krakowa ze Skawiny, LGD dla Obszarów Wiejskiej Gminy Olkusz, LGD Nad Białą Przemszą z Wolbromia, LGD Partnerstwo Na Jurze z Chrzanowa oraz reprezentujący Krzeszowice - LGD Zdrój. Inicjatywa ma charakter otwarty, co oznacza, że przystąpić do niej mogą także inne organizacje, które chcą działać zgodnie z celem partnerstwa.

Z zapisów partnerskiej umowy wynika, iż partnerzy chcą zająć się przede wszystkim intensyfikowaniem współpracy między lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działających dla szeroko rozumianego rozwoju regionu.

Co to oznacza w praktyce? Przykładem pierwszej inicjatywy Partnerstwa LGD jest opracowanie projektu wdrożenia spójnej polityki rozwoju turystyki weekendowej w Małopolsce Zachodniej. Projekt obejmować ma promocję najciekawszych atrakcji turystycznych na obszarach poszczególnych LGD, wyodrębnienie spójnej i atrakcyjnej oferty dla turystów weekendowych, a także jednolitej marki i hasła reklamującego walory turystyczne Małopolski Zachodniej. O pieniądze na ten cel Partnerstwo LGD zabiegać będzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze