UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Polubić pszczoły-program edukacyjny

Przedmiot projektu:
Zamierzeniem beneficjenta realizującego projekt pt.„Polubić pszczoły – program edukacyjny” było podniesienie świadomości społeczności lokalnej i jakości życia mieszkańców na obszarze LGD poprzez zorganizowanie piętnastu warsztatów pszczelarskich dla dzieci oraz dwóch seminariów wyjazdowo-promocyjnych dla osób zainteresowanych tematyką pszczelarską.

Termin realizacji projektu
07 listopadan 2011r. - 18 grudnia 2012r.

Istytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Małe Projekty".

Wartość inwestycji:
10 647,04 PLN

Wartość dofinansowania:
7 406,51 PLN

Beneficjent:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Opis projektu:
Przeprowadzono piętnaście 3-godzinnych warsztatów dla dzieci z terenu objętego LSR w trzech grupach wiekowych. Warsztaty odbywały się w miesiącu maju - 4 oraz miesiącu czerwcu - 11 warsztatów. Termin warsztatów został uzgodniony z dyrektorami i wychowawcami klas. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 727 dzieci, w tym  147 przedszkolaków. Na potrzeby warsztatów zakupiono materiał dydaktyczny: ul demonstracyjny (drewniany, przeszklony), ul styropianowy, ramki drewniane, drut, knot, wosk pszczeli węzę oraz strój pszczelarski dla dzieci. Szkolenia przeprowadził mistrz pszczelarski, Prezes Koła Pszczelarzy „Nektar” z Alwerni, z którym podpisano umowę zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. Warsztaty rozpoczynała koordynator projektu promując projekt. Zostały zorganizowane dwa seminaria wyjazdowo-promocyjne dla osób zainteresowanych tematyką pszczelarską: do Gospodarstwa Pasiecznego Janusza Kasztelewicza w Stróżach w dniu 08.07.2012r., w którym uczestniczyło łącznie z koordynatorem 45 osób oraz do PPHU Tomasz Łysoń w dniu 06.10.2012r., w którym uczestniczyło łącznie z koordynatorem 52 osoby. W tym celu wynajęto autokary.  Podczas seminariów wyjazdowo-promocyjnych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży pszczelarskiej oraz dodatkowo w dniu 06.10.2012r. zwiedzić przedsiębiorstwo pszczelarskie, gdzie dwaj pszczelarze po 5 godz. z Koła Pszczelarskiego „Nektar” w Alwerni promowało LGD Partnerstwo na Jurze. Na cele projektowe przepracowali  jako wolontariusze 20 godz. Nad całością projektu czuwał koordynator osoba posiadająca doświadczenie w realizacji projektów. Jako wolontariusz przepracowała 112 godz.

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze