UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Remont obiektów Ludowego Klubu Sportowego Wisła Jankowice

Przedmiot projektu:
W ramach zadania wykonano zadaszenie nad istniejącymi trybunami przy boisku sportowym oraz elementy małej architektury – plac zabaw

Termin realizacji projektu:
22.07.2011r. – 26.04.2012r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
150 580,62 zł

Wartość dofinansowania:
92 570,00 zł

Beneficjent:
Gmina Babice

Cel projektu:
Celem operacji jest poprawa dostępu i stworzenie możliwości korzystania z podstawowej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Zagórzu. Realizacja tego działania wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy, zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczności, wzrost atrakcyjności, a także przyczyni się do promocji Zagórza i całej gminy. Poprzez stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, wpłynie na pobudzenie aktywności mieszkańców i spowoduje wzrost integracji społecznej.

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze