UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Budowa parkingu do 60 miejsc postojowych wraz z budową ciągów pieszych na dz. 778 w Babicach

Przedmiot projektu:
W ramach zadania powstał parking w pobliżu największych atrakcji turystycznych Gminy Babice i powiatu chrzanowskiego

Termin realizacji projektu:
20.11.2012r. – 25.06.2013r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
297 007,73 zł

Wartość dofinansowania:
184 463,93 zł

Beneficjent:
Gmina Babice

Cel projektu:
Zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych i poprawa dostępności do głównych atrakcji turystycznych gminy oraz obiektów użyteczności publicznej poprzez budowę otwartego ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców i turystów. Realizacja wpłynie na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i poprawę jakości życia oraz na stan lokalnej infrastruktury turystycznej. Uporządkuje przestrzeń publiczną gminy, wzmocni jej wizerunek i estetykę.

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze