UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł  projektu:
Wyposażenie  świetlicy w budynku  Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na koła zainteresowań  dla mieszkańców i działalność  Koła  Gospodyń Wiejskich

Przedmiot projektu:
Zakup krzeseł, stołów i obrusów  na wyposażenie świetlicy w Remizie  OSP. Zorganizowanie imprez integracyjnych  dla mieszkańców z okazji: Andrzejek,  Święta  strażaków tzw. „ majówka ze strażakami”, dla młodzieży imprezy z okazji „Walentynek”. Realizację projektu podsumowano na biesiadzie  integracyjnej  dla wszystkich mieszkańców i gości   były konkursy  z nagrodami,  zakupiono produkty z których przygotowano do degustacji  kapustę z grochem, kluski tlone, łazanki, żur i ciasta.

Termin realizacji:
04.05.2010r. - 30.06.2011r.

Wartość  inwestycji:
29 940,00 zł.

Wartość  dofinansowania:
20 958,00 zł

Beneficjent:
Ochotnicza Straż Pożarna w Luszowicach

Cel projektu:
Celem działania Ochotniczej Straży Pożarnej  jest również poprawa jakości życia mieszkańców wsi Luszowice poprzez poprawę  infrastruktury  społeczno- kulturalnej oraz wdrożenie  działań  aktywizujących  lokalne społeczeństwo dzięki wyposażeniu  świetlicy .  Umożliwi  to  uruchomienie kół  zainteresowań dla mieszkańców  oraz zwiększy  zakres  działalności  KGW  w przekazywaniu  zachowanych tradycji  Ziemi  Chrzanowskiej.

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze