UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Promocja aktywności ruchowej – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 2012

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu była organizacja imprezy sportowej promującej aktywność ruchową.

Termin realizacji projektu:
2012

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
2 009,28 zł

Wartość dofinansowania:
9 861,33 zł

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

Cel projektu:
Cel projektu projektu była organizacja imprezy sportowej promującej aktywność ruchową. W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy Trzebinia oraz okolic: Chrzanowa, Krzeszowic, Libiąża, Jaworzna, Alwerni, Babic, Krakowa i Wieliczki. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowóz i odwóz wszystkich chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa – Kraków, gorący posiłek, wodę mineralną, przypinkę okolicznościową, smycz reklamową oraz ulotkę promocyjną imprezy z mapą przedstawiającą trasę rajdu. Rajd odbył się 28 kwietnia 2012 r.

Obraz1.png

Obraz2.png

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze