UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Promocja aktywności ruchowej – Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia 2012

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu była organizacja imprezy sportowej promującej aktywność ruchową.

Termin realizacji projektu:
2012

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
2 009,28 zł

Wartość dofinansowania:
9 861,33 zł

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

Cel projektu:
Cel projektu projektu była organizacja imprezy sportowej promującej aktywność ruchową. W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy Trzebinia oraz okolic: Chrzanowa, Krzeszowic, Libiąża, Jaworzna, Alwerni, Babic, Krakowa i Wieliczki. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowóz i odwóz wszystkich chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa – Kraków, gorący posiłek, wodę mineralną, przypinkę okolicznościową, smycz reklamową oraz ulotkę promocyjną imprezy z mapą przedstawiającą trasę rajdu. Rajd odbył się 28 kwietnia 2012 r.

Obraz1.png

Obraz2.png

 

Wtorek, 17 lipca 2018
Wtorek, 24 lipca 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze