UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
VI Dożynki Powiatowe jako wyraz kultywowania lokalnej tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Przedmiot projektu:
VI Dożynki Powiatowe

Termin realizacji projektu:
09.05.2011r. – 31.12.2011r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
10 712,09 zł

Wartość dofinansowania:
6 922,06 zł

Beneficjent:
Powiat Chrzanowski

Cel projektu:

  • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz kulturalnych,
  • wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego poprzez organizację letniej imprezy plenerowej tj. VI Dożynki Powiatowe zorganizowane 4 września 2011 roku,
  • promocja obszarów wiejski oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
  • kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędowości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków,
  • promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  • promocja tradycyjnych, lokalnych potraw, alternatywnych form turystyki oraz lokalnych gospodarstw agroturystycznych prezentujących się wśród wystawców,

 

Wtorek, 17 lipca 2018
Wtorek, 24 lipca 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze