UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
VI Dożynki Powiatowe jako wyraz kultywowania lokalnej tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Przedmiot projektu:
VI Dożynki Powiatowe

Termin realizacji projektu:
09.05.2011r. – 31.12.2011r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
10 712,09 zł

Wartość dofinansowania:
6 922,06 zł

Beneficjent:
Powiat Chrzanowski

Cel projektu:

  • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz kulturalnych,
  • wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji na terenie Powiatu Chrzanowskiego poprzez organizację letniej imprezy plenerowej tj. VI Dożynki Powiatowe zorganizowane 4 września 2011 roku,
  • promocja obszarów wiejski oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
  • kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędowości oraz dziedzictwa kulturowego naszych przodków,
  • promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  • promocja tradycyjnych, lokalnych potraw, alternatywnych form turystyki oraz lokalnych gospodarstw agroturystycznych prezentujących się wśród wystawców,

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze