UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia – Promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia

Przedmiot projektu:
Promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia

Termin realizacji projektu:
2012

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa  Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
54 065,24 zł

Wartość dofinansowania:
24 968,97 zł

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

Cel projektu:
W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości: Chrzanowa, Alwerni, Babic, Libiąża, Krzeszowic, Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Katowic, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic, Tychów, Gorlic i wielu innych miast. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowóz i odwóz wszystkich chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa
– Kraków, gorący posiłek, wodę mineralną, smycz reklamową, znaczek pamiątkowy (tzw. button), opiekę medyczną i ratowniczą oraz informację o trasie rajdu z mapką zawartą w ulotce promocyjnej. Rajd odbył się 11 maja 2013 r. i wzięło w nim udział 968 osób.

ObrazX 2.jpg

Obraz X.jpg

ObrazX 3.jpg

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze