UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini

Przedmiot projektu:
Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini

Termin realizacji projektu:
2012

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
54 065,24 zł

Wartość dofinansowania:
24 968,97 zł

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

Cel projektu:
Na terenie zmodernizowanej Strefy Rekreacji Dziecięcej powstały: plac zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz ogródek wypoczynkowy w zachodniej części placu, na którym zamontowano elementy małej architektury.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano: remont ogrodzenia zewnętrznego placu, boisko do piłki siatkowej z dwustronnymi łapaczami piłek, ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, plantowanie terenu, nawożenie ziemi w celu wyrównania podłoża i wykonania trawników dywanowych, podbudowę bezpieczną pod urządzenia, demontaż zniszczonych urządzeń sportowo-rekreacyjnych służących dzieciom do zabawy, ich modernizację i ponowne zamontowanie, montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 4 szt., montaż elementów małej architektury, uporządkowanie terenu i uzupełnienie trawy oraz cięcie pielęgnacyjne drzew.

Modernizacja Energetyków.jpg

energetyków 2.jpg

enrgetyków 3.jpg

 

 

Wtorek, 17 lipca 2018
Wtorek, 24 lipca 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze