UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini

Przedmiot projektu:
Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini

Termin realizacji projektu:
2012

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
54 065,24 zł

Wartość dofinansowania:
24 968,97 zł

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

Cel projektu:
Na terenie zmodernizowanej Strefy Rekreacji Dziecięcej powstały: plac zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz ogródek wypoczynkowy w zachodniej części placu, na którym zamontowano elementy małej architektury.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano: remont ogrodzenia zewnętrznego placu, boisko do piłki siatkowej z dwustronnymi łapaczami piłek, ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, plantowanie terenu, nawożenie ziemi w celu wyrównania podłoża i wykonania trawników dywanowych, podbudowę bezpieczną pod urządzenia, demontaż zniszczonych urządzeń sportowo-rekreacyjnych służących dzieciom do zabawy, ich modernizację i ponowne zamontowanie, montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 4 szt., montaż elementów małej architektury, uporządkowanie terenu i uzupełnienie trawy oraz cięcie pielęgnacyjne drzew.

Modernizacja Energetyków.jpg

energetyków 2.jpg

enrgetyków 3.jpg

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze