UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu: 
Zorganizowanie cyklu warsztatów z zakresu: film, taniec, fotografia, malarstwo. Zorganizowanie festiwalu sztuki współczesnej – „Kuźnia Talentów”. 

Przedmiot projektu:
Zorganizowanie warsztatów w czterech dziedzinach sztuki: Warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty filmowe oraz zorganizowanie imprezy podsumowującej projekt – Festiwal Sztuki Współczesnej – „Kuźnia Talentów”. Warsztaty prowadzone były w sołectwach: Psary, Lgota, Myślachowice i Karniowice.

Termin realizacji projektu:
01.06.2012r. - 20.12.2013r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
27 821,45 zł

Kwota dofinansowania:     
18 510,85 zł

Beneficjent:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Cel projektu:
Celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej obszaru LSR poprzez organizację warsztatów z różnych dziedzin sztuki: film, taniec, fotografia, malarstwo w czterech sołectwach gminy Trzebinia: Lgota, Psary, Karniowice, Myślachowice oraz konfrontacja osiągnięć  i umiejętności, poprzez zorganizowanie  Festiwalu Sztuki Współczesnej – „Kuźnia Talentów”.

kuźnia1.jpg

kużnia 2.jpg

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze