UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Utworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Psarach  Pracowni i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz Pracowni Teatralnej poprzez odnowienie sal i ich wyposażenie. Prowadzenie warsztatów artystycznych i teatralnych na bazie nowo utworzonych specjalistycznych pracowni.

Przedmiot projektu:
Utworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Psarach  Pracowni i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz Pracowni Teatralnej poprzez odnowienie sal i ich wyposażenie i prowadzenie warsztatów.

Termin realizacji projektu:
2012

Wartość inwestycji:
31 111,41 zł

Wartość dofinansowania:
19 673,41 zł

Beneficjent:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Cel projektu:
Celem operacji było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez poszerzenie oferty kulturalnej oraz podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych przez Wiejski Dom Kultury w Psarach w następstwie zakupu wyposażenia oraz odnowienia trzech pomieszczeń. Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r.

Psary 1.jpg

Psary 2.jpg

Psary 3.jpg

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze