UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Garncarz z błota narobi złota – warsztaty garncarskie w Ekomuzeum w Regulicach

Przedmiot projektu:
Warsztaty garncarskie

Termin realizacji projektu:
2011-2012

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość całkowita projektu:
16 761,35 zł

Wartość dofinansowania:
11 079,58 zł

Beneficjent:
Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

Cel projektu:
Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów garncarstwa. W zajęciach pod przewodnictwem garncarza z Brodeł Pana Jana Głuszka wzięło udział 21 grup zorganizowanych z opiekunami - 427 dzieci i młodzieży z całej gminy Alwerni. Każdy uczestnik zobaczył pokaz garncarza oraz samodzielnie wykonywał przedmioty z gliny. Wydany został również folder opisujący historię garncarstwa na terenie LSR oraz etapy wytwórstwa naczyń glinianych. Projekt, cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Warsztaty były doskonałą promocją lokalnego rzemiosła oraz tradycji.

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze