UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez jazdę konną

Przedmiot projektu:
Programem objęto 150 osób (dzieci powyżej 7-go roku życia oraz młodzież i dorośli bez ograniczenia wiekowego) będących mieszkańcami terenu objętego Lokalną Strategia Rozwoju. Każdy z uczestników projektu otrzymał karnet uprawniający do bezpłatnej 4-godzinnej jazdy konnej. Zajęcia z jazdy konnej zostały dostosowane do możliwości i umiejętności uczestników projektu. Prowadzone były zarówno w formie szkoleniowej jak i w warsztatowej. Forma szkoleniowa skierowana była do zaawansowanych beneficjentów  miała na  celu doskonalenie różnych  technik jazdy. Warsztaty obejmowały głównie naukę jazdy na lonży i skierowane są do początkujących osób, które po raz pierwszy zetknęły się z tą formą rekreacji.

Termin realizacji projektu:
2013

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Wartość inwestycji:
23 504,24 zł

Wartość dofinansowania:
18 802,69 zł

Beneficjent:
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej  w Płazie

Cel projektu:
Celem projektu była  poprawa jakości życia społeczności lokalnej, zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz promowanie  aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.

ImageJPEG_0094.jpg

 

 

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze