UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

Tytuł projektu:
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gromcu

Przedmiot projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem i wyposażeniem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z chodnikiem z betonowej kostki brukowej. Wymiary boiska 24,0 m x 44,0 m.

Termin realizacji projektu:            
04.05.2010r. do 08.09.2011r.

Instytucja dofinansowująca:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: Leader - Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo na Jurze" Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi".

Koszty całkowite projektu:            
347 426,33 zł

Kwota dofinansowania:                 
208 085,00 zł

Beneficjent:                                     
Gmina Libiąż

Cel operacji:                                    
Celem operacji będzie podniesienie poziomu cywilizacyjnego sołectwa, poprawa warunków życia mieszkańców Gromca, poprawa oferty edukacji i kształcenia Gromca, poprawa atrakcyjności i rozwój sołectwa, poprawa warunków w dostępie do infrastruktury społecznej mieszkańców wsi, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej o wysokiej jakości pomiędzy mieszkańcami wsi i miast.

gromiec2.jpg    gromiec.jpg

Sroda, 12 września 2018
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze