UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ

BABICE

WYPOCZYNEK i REKREACJA

Najbardziej zielona i sielska z gmin powiatu chrzanowskiego stanowi jej naturalne zagłębie turystyczne. Korzystne warunki ekologiczne i krajobrazowe oraz naturalne zbiorniki wodne otwierają szerokie możliwości wykorzystania tych walorów do celów rekreacyjnych, tym bardziej, że w Gminie Babice nie występuje problem skażenia środowiska, a na jej terenie znajduje się kilka atrakcyjnych obiektów zabytkowych: ruiny zamku biskupów krakowskich na wzgórzu Lipowiec, Nadwiślański Park Etnograficzny we wsi Wygiełzów (skansen z zabudowaniami wiejskimi z XVIII i XIX wieku oraz dworem szlacheckim z Drogini), kościół murowany w Babicach oraz modrzewiowe kościoły z XVIII wieku w Mętkowie.

Babice leżą w otulinie Jurajskich Parków Krajobrazowych, a lasy - ich naturalne bogactwo - zajmują ok. 40% powierzchni. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze zostały tu utworzone dwa rezerwaty przyrody: Lipowiec i Bukowica.

Dla pasjonatów wędkarstwa dużą atrakcją jest ośrodek utworzony w Rozkochowie na bazie stawu Ostrówek oraz Starorzecza Wisły poszerzonego o pożwirowe wyrobisko. Dla amatorów wędkowania gmina oferuje położone wśród lasów stawy rybne, w których za niewielką opłatą można złowić karpia.

ŚCIEŻKI ROWEROWE i SZLAKI TURYSTYCZNE

Na bazie istniejących duktów leśnych oraz dróg transportu rolnego utworzono ścieżki rowerowe, udostępniające ciekawe miejsca w gminie i umożliwiające uprawianie czynnego wypoczynku. Przez teren gminy przebiegają także dwie specjalnie oznakowane ścieżki dydaktyczne z wielkim bogactwem elementów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz trzy szlaki turystyczne: żółty (od rezerwatu Bukowica do ruin zamku na wzgórzu Lipowiec), zielony (od Zagórza do zamku na wzgórzu Lipowiec) i czerwony (z Mętkowa obok kościółka modrzewiowego pw. Matki Bożej Częstochowskiej przez Babice do zamku na wzgórzu Lipowiec). Przez Babice przebiegają również dwa międzynarodowe szlaki rowerowe: Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways oraz Szlak Eurovelo 24.

 

Galeria zdjęć

Best selling replica Rolex watch website dqwatches.com

 

 Omega  Perfect Fake Watches UK Shop

 

Informacje opracowane przez Zespół Promocji Urzędu Gminy Babice 

Fotografie w galerii  pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy w Babicach

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze