UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Sroda, 22 kwietnia 2020
  data2

  Szanowni Państwo,

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przesłał do wszytskich LGD poniższą informację:

  W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. znowelizowanych przepisów w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) [dalej: ustawa ROW], wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w nawiązaniu do maila przesłanego Państwu dnia 3 kwietnia 2020 r. – informacja dot. naborów w związku z ustawą dot. zwalczania COVID-19, przedstawiam tryb postepowania dotyczący naboru wniosków:

  - dla naboru wniosków, który na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 marca 2020 roku został zawieszony z dniem 31 maca 2020 r., w świetle art. 53 pkt 8) w powiązaniu z art. 118 pkt 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
  o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin jego zawieszenia został uchylony z mocą wsteczną od 31 marca2020 r.
  (...) Tylko wnioski złożone w terminie uzgodnionym lub wydłużonym zgodnie z przepisami rozporządzenia (maksymalnie do 30 dni) mogą podlegać ocenie LGD jako złożone w terminie -
  w przypadku LGD ,,Partnerstwo na Jurze" wydłużono termin składania wniosków w naborach nr 1/2020 i 2/2020 do dnia 14.04.2020 roku.

   Powyższa informacja opierająca się jak wyżej wspomniano na przepisach prawa unieważnia  poprzednie decyzje LGD które zostały wydane opierając się na wytycznych przesyłanych na bieżąco przez UMWM w związku z obecną sytuacją w kraju. 

   W związku z powyższym nabory nr 1/2020 i 2/2020 zostały zakończone z dniem 14.04.2020 roku, a wnioski złożone po 14 kwietnia zostaną uznane za operacje nie złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
  o naborze wniosków co będzie skutkować odmową przyznania pomocy.

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2021002436076000
2020237631223702
20194362851049532
201827111012411105437
201744129101385112211
201610122012210786
201522967531110055
2014005633654125
201313721111578252
2012001220022131
2011000000031100
Pokaż wszystkie wiadomości
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze